Pluimveeweb: Vogelgriep in Wildervank en Zuidwolde vastgesteld

30-09-2022
In provincie Groningen is op een legpluimveebedrijf in Wildervank en een vleeskuikenbedrijf in Zuidwolde is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 15.000 leghennen en 28.000 vleeskuikens op de locatie geruimd.

Donderdag om 23.27 uur kwam de melding van vogelgriep in Wildervank binnen en 11 minuten later de melding in Zuidwolde.

Wildervank

In de 1-kilometerzone rond het besmette leghennenbedrijf in Wildervank (in de gemeente Veendam) liggen drie andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden gescreend op vogelgriep door de NVWA. Daarnaast worden deze bedrijven 14 dagen lang intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

In de 3-kilometerzone rond het besmette bedrijf in Wildervank liggen zes andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden gescreend op vogelgriep. In de 10-kilometerzone rond het leghennenbedrijf liggen 21 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt nu een ophokplicht, afschermplicht, en vervoersverbod.

Bekijk hier de regeling van LNV in Wildervank.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Zuidwolde

In de 1-kilometerzone rond het besmette vleeskuikenbedrijf in Zuidwolde (in de gemeente Het Hogeland) liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 2 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden gescreend op vogelgriep. In de 10-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 9 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt nu een ophokplicht, afschermplicht, en vervoersverbod.

Bekijk hier de regeling van LNV in Zuidwolde.

 
 

Inloggen op de ledenportal