Pluimveeweb: Vogelgriep op eendenbedrijf in Gelderse Klarenbeek

02-10-2022
Op een eendenbedrijf in Klarenbeek, in de Gelderse gemeente Voorst is vogelgriep vastgesteld, waarschijnlijk een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 8.500 eenden op het bedrijf geruimd.

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone van het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf dat door de NVWA zal worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen drie pluimveebedrijven waarvoor een vervoersverbod geldt. Het besmette bedrijf ligt in een regio (10) waar de ophokplicht nog steeds geldt.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op deze locatie wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit nieuwsbericht en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gemeld.

Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Klarenbeek 2022 en hier de kaart van het 3 kilometer vervoersbeperkingsgebied in Klarenbeek en hier de kaart van het 10 kilometer vervoersbeperkingsgebied in Klarenbeek.

 
 

Inloggen op de ledenportal