Pluimveeweb: Vogelgriep op vleeskuikenbedrijf in Kiel-Windeweerk

04-10-2022
In het Groningse Kiel-Windeweer (GR) is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf. De 102.150 vleeskuikens worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

In de 1-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone rond het besmette bedrijf ligt 1 ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf zal worden gescreend op vogelgriep door de NVWA. In de 10-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 6 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt nu een ophokplicht, afschermplicht, en vervoersverbod.

Landelijke maatregelen

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op deze locatie wordt zoals gebruikelijk een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig volgen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gemeld.

 
 

Inloggen op de ledenportal