Boerderij: Opnieuw vogelgriep in Groningen

04-10-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Bij een vleeskuikenbedrijf in Kiel-Windeweer (Gr.) is vogelgriep vastgesteld.

 

Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 102.150 vleeskuikens op de locatie geruimd.

In de 3-kilometerzone rond het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf dat door de NVWA zal worden gescreend op vogelgriep. Nog eens zes andere pluimveebedrijven krijgen te maken met een vervoersverbod.

Ophokplicht eerder opgeheven

Het besmette bedrijf ligt in een regio waar de ophokplicht eerder was opgeheven. In de 10-kilometerzone is nu naast het vervoersverbod een ophokplicht van kracht geworden. Voor hobbyhouders geldt een afschermplicht.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal