Pluimveeweb: Opnieuw een vogelgriepuitbraak op Gronings pluimveebedrijf

05-10-2022
In Wildervank, in de Groningse gemeente Veendam is op een biologisch legpluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 14.740 biologische leghennen op de locatie geruimd.

Op het erf ligt ook een tweede pluimveebedrijf met 3600 leghennen. Dat wordt ook geruimd, omdat de kans zeer reëel is dat deze ook is besmet. Beide bedrijven werden al intensief gemonitord door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), omdat ze op 100 meter afstand liggen van een pluimveebedrijf waar op 29 september vogelgriep werd vastgesteld.

Binnen de 1-kilometerzone van het biologische pluimveebedrijf dat nu is besmet, bevindt zich nog één ander pluimveebedrijf. De dieren op dit bedrijf worden onderzocht door de NVWA en 14 dagen intensief gemonitord door GD.

In de 3 kilometerzone liggen 6 bedrijven met pluimvee die eveneens op vogelgriep worden onderzocht door de NVWA. In de 10 kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 22 bedrijven met pluimvee. In dit gebied golden al strenge maatregelen, waaronder een ophokplicht, afschermplicht en een vervoersverbod.

Vervoersbeperkingsgebieden

Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Wildervank II 2022 en hier de kaart Wildervank II 3km en hier de kaart Wildervank II 10 km.

 
 

Inloggen op de ledenportal