Boerderij: Opnieuw landelijke ophokplicht voor pluimvee

06-10-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Minister Adema van LNV heeft opnieuw een landelijke ophokplicht voor pluimvee afgekondigd.

In juni en juli was de ophokplicht voor pluimvee in tien van de twintig regio’s opgeheven, maar de afgelopen periode waren er veel uitbraken, óók in de gebieden waar geen ophokplicht meer van kracht was.

“We zagen het aankomen”, zegt voorzitter Kees de Jong van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP. Hij stelt dat als er geen landelijke ophokplicht zou zijn afgekondigd LTO/NOP daar bij het minister van landbouw op zou hebben aangedrongen.

De maatregel van de minister volgt op advies van de Deskundigengroep Dierziekten. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat de deskundigen in hun risicobeoordeling van 25 augustus nog geen aanleiding zagen voor extra maatregelen.

Nieuwe variant van het virus via trekvogels

“Op 29 september hebben de deskundigen in hun risicobeoordeling de kans op insleep echter naar boven bijgesteld. De trek van wilde vogels komt in oktober op gang en het is mogelijk dat deze trekvogels een nieuwe variant van het virus meenemen. Het huidige H5N1-virus gaat nog altijd in Nederland rond en heeft in september veel uitbraken veroorzaakt. Dit virus kan bovendien tot extra besmettingen leiden bij nieuw gearriveerde wilde vogels.”

De deskundigen hebben in hun beoordeling ook de situatie in het buitenland meegenomen.

Minister Adema voegt daaraan toe dat hij zich realiseert dat de recente uitbraken in twee regio’s zonder regionale ophok- en afschermplicht níet op vrije-uitloopbedrijven waren en dat ook niet in alle regio’s waar de ophok- en afschermplicht niet meer van kracht was uitbraken geweest zijn. Hij kondigt aan de Tweede Kamer binnenkort nader te informeren over zijn beleid ten aanzien van vogelgriep.

Vrije-uitloopsector

De vrije-uitloopsector wordt extra getroffen door de ophokplicht omdat na een periode van zestien weken de eieren moeten worden afgewaardeerd tot scharreleieren. Voor een deel van Nederland speelt dit probleem al maanden, maar ook voor vrije-uitloopbedrijven in de tien regio’s in het noorden en oosten van het land gaat de teller opnieuw lopen.

Mogelijk blijft de schade beperkt, want de Europese Commissie heeft voorgesteld de afwaarderingsplicht te schrappen. Als de lidstaten daarmee akkoord gaan verliezen eieren van langdurig opgehokte vrije-uitloopkippen hun vrije-uitloopstatus niet meer, net zoals de eieren van opgehokte biologische kippen gewoon als biologisch verkocht mogen worden.

 
 

Inloggen op de ledenportal