Pluimveeweb: Vogelgriep op vleeskuikenbedrijf in Waddinxveen

09-10-2022
Op een vleeskuikenbedrijf in het Zuid-Hollandse Waddinxveen is vogelgriep vastgesteld, waarschijnlijk een hoog pathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 80.000 vleeskuikens op het bedrijf geruimd.

Binnen de 1 en 3 kilometerzone van het bedrijf dat nu is besmet, bevinden zich geen andere bedrijven. In de 10 kilometerzone rond het besmette bedrijf ligt 1 bedrijf met pluimvee. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Het vervoersverbod in het beperkingsgebied rond de uitbraak heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook is de ophok- en afschermplicht van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA staat meer informatie over de ophok- en afschermplicht. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op deze locatie wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Bekijk hier de regeling Waddinxveen, de 3 kilometer kaart en de 10 kilometer kaart.

Tekst: Monique van Loon

 
 

Inloggen op de ledenportal