Pluimveeweb: NVP: 'Landbouw schiet niets met rapport Remkes op'

10-10-2022
„De landbouw schiet helemaal niets op met het rapport van Remkes. Het hele kabinetsbeleid staat er precies zo in. Het rapport is voor de bühne. Door te stellen eerst de 500 tot 600 piekbelasters aan te pakken, hopen ze boeren stil te krijgen en nieuwe boerenprotesten te voorkomen. Veehouders moeten denken ‘dit gaat aan mijn deur voorbij’.

Johan Remkes presenteerde afgelopen woensdag 5 oktober zijn stikstofrapport. „De landbouw schiet helemaal niet met het rapport van Remkes op. Het hele kabinetsbeleid staat er precies zo in. Daar schiet de landbouw niets mee op. Door expliciet te benadrukken de 500 tot 600 piekbelasters op te kopen, hoopt Remkes de massa rustig te krijgen. Veehouders moeten denken ‘dit gaat aan mijn deur voorbij’. Het achterliggende doel is dat er geen boerenprotesten meer komen en de boeren het gevoel krijgen dat ze kunnen leven met dit rapport.”

Oplaat denkt niet dat de boeren het laten gebeuren dat er 500 tot 600 piekbelasters worden opgekocht en noemt het een doorzichtige poging tot verdeel en heers. Hij verwacht nieuwe boerenprotesten. „Binnen een jaar zoveel piekbelasters opkopen, zorgt voor zoveel problemen. Juridisch kan het al helemaal niet en de EU zal er ook een mening over hebben.” Het rapport is volgens Oplaat alleen maar voor de bühne. „Er gebeurt aan overheidskant helemaal niets. Het rapport geeft alleen maar meer reden tot boerenprotesten.”

‘Fundament van beleid fout’

Iedere veehouder mag van Oplaat uiteraard vrijwillig meedoen aan opkoop. Veehouders die hiervoor kiezen, houdt hij niet tegen. „Maar het hele stikstofbeleid staat op een fout fundament, met rekenmodellen en aannames. Remkes gaat daar volledig aan voorbij. Minister Van der Wal roept telkens dat de natuur er dramatisch voorstaat. Dat de natuur echt op omvallen staat. Maar hoe de natuur er daadwerkelijk voorstaat, schrijft Remkes geen woord over in zijn rapport.”

„Doordat minister Van der Wal keer op keer roept dat de natuur op omvallen staat, probeert ze er druk op te houden om zo snel mogelijk veehouderijen op te kopen.” Belangenbehartigers uit de landbouw hebben herhaaldelijk gevraagd de staat van de natuur in Nederland te onderzoeken. „Hoe de natuur er daadwerkelijk voorstaat kun je toetsen door te beoordelen hoe de planten en habitats die aangewezen zijn in dat natuurgebied vooruit of achteruit zijn gegaan. Hier is voldoende data van om dit te vergelijken. Maar minister Van der Wal weigert keer op keer deze data openbaar te maken of te gebruiken. Wij hebben dit als belangenbehartigers al meermaals gevraagd.”

„Volgens data, die Nederland zelf naar de Europese Unie opstuurt over de toestand van de natuurgebieden in Nederland, staat de natuur niet op omvallen, maar er heel behoorlijk voor. Bij de NVP denken we, evenals veel andere belangenbehartigers, dat LNV door de focus op stikstof te leggen, de veestapel wil krimpen en op een goedkope wijze aan landbouwgrond te komen.”

‘KDW moet uit de wet’

Oplaat betreurt het ook dat er geen aanbeveling in het rapport staat dat de kritische depositiewaarde (KDW) uit de wet moet. Volgens Remkes gaven meerdere gesprekspartners aan te verwachten dat veel vergunningen op losse schroeven komen te staan als de KDW uit de wet verdwijnt. „Van der Wal geeft ook als argument dat de KDW niet uit de wet kan omdat er anders veel vergunningen op de tocht komen te staan. Als NVP hebben we dit nagevraagd bij juristen en die geven allemaal aan dat dit niet zo is en vergunningen van veehouders gewoon in stand blijven als de KDW uit de wet gaat.”

„In het rapport wordt dit ook bevestigd door Remkes, die specialisten heeft geraadpleegd. Deze bevestiging dat de KDW per direct uit de wet zou kunnen, is echter verstopt in een voetnoot van het rapport.”

Oplaat denkt dat Remkes het zo omschreven heeft in het rapport om de positie van Van der Wal te beschermen, aangezien de minister meerdere keren aangaf dat de KDW niet uit de wet kan. De NVP-voorzitter vindt dit een zwaktebod van Remkes. „Remkes had in de conclusies moeten opschrijven dat de KDW uit de wet moet. Nu staat er een vage omschrijving als ‘op termijn’, als dat over tien jaar is, zijn alle boeren al weggejaagd.”

‘Kaartje van tafel voor bühne’

De aanbeveling van Remkes dat de stikstofkaart van tafel moet, is volgens Oplaat ook voor de bühne. „De doelen achter de stikstofkaart blijven staan. Bij de gebiedsgerichte aanpak gebruiken provincies dezelfde doelen weer, die dan ook tot een kaartje zullen leiden die identiek aan de huidige is. Het zijn alleen de provincies die het uitvoeren en niet het kabinet.”

‘Kleuterschoolpolitiek’

„Het kabinet zegt ‘de KDW is te hoog’ dus de staat van de natuur is slecht. Dat is helemaal niet bewezen, maar alleen op papier zo. Als gevolg hiervan moet de veehouderij de stikstofuitstoot flink verminderen en de veestapel fors inkrimpen. Het hele beleid is niet op de wetenschappelijk inzichten gebaseerd. Kleuterschoolpolitiek”, noemt Oplaat het stikstofbeleid. „Het is allemaal zo kort naar de bocht. Het kabinet moet terug naar de tekentafel om nieuw landbouwbeleid te maken en beginnen met de staat van de natuur daadwerkelijk vast te stellen.”

Het doel van het kabinet is om 50 procent stikstofreductie te realiseren in 2030. De landbouw heeft kritiek op deze streefdatum. Remkes pleit ervoor de streefdatum 2030 echter in stand te houden en in 2025 en 2028 tussentijds te evalueren. „Dat is puur om Wopke Hoekstra (CDA) te redden die riep dat 2030 niet heilig is. Nu hoeft het CDA geen kleur te bekennen. Als je zo’n uitspraak doet, moet je daarvoor staan”, vindt Oplaat.

De NVP-voorzitter baalt flink van het rapport van Remkes. Hij verwacht dat het rapport leidt tot nieuwe boerenprotesten. Deze zullen volgens Oplaat aanhouden totdat het kabinet met acceptabeler landbouwbeleid komt dat veehouders wel toekomstperspectief biedt en gebaseerd is op de waarheid vanuit wetenschappelijke inzichten.

Tekst: Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal