Pluimveeweb: Pilot voor inschatten vogelgrieprisico nieuwe natte natuur Gramsbergen afgerond

07-10-2022
Een pilotproject van Stichting Avined heeft geleid tot het kunnen inschatten van het vogelgrieprisico voor nog aan te leggen nieuwe natte natuur. De pilot is uitgevoerd bij het project Vechtrijk in de buurt van Gramsbergen (OV).

Naast een inschatting van het vogelgrieprisico zijn er vanuit het project ook praktische documenten voor lokale en regionale overheden voortgekomen. 'Zodat deze overheden tot een weloverwogen keus kunnen komen bij de ontwikkeling van nieuwe natte natuur in de nabijheid van pluimveebedrijven. De documenten zijn openbaar zodat er gebruik gemaakt van kan worden bij gesprekken met lokale en regionale overheden over mogelijke nieuwe natte natuur', schrijft Avined op de eigen website. Daar zijn de documenten ook te downloaden.

Avined: 'Uit onderzoek is gebleken dat de nabijheid van waterwegen en natuurgebieden een hoger risico vormen voor een introductie van vogelgriep op een pluimveebedrijf. Deze informatie is niet nieuw, maar hoe hoog is het risico bij nieuwe plannen voor natte natuur en hoe kun je dit samen met lokale en regionale overheden bespreken? Om deze vragen te beantwoorden, heeft Avined de pilot uitgevoerd.'

Stappen

Om het risico op insleep van vogelgriep voor de omringende pluimveebedrijven in te schatten zijn de volgende drie stappen uitgevoerd:

  1. Ontwikkeling van een factsheet met achtergrondinformatie over vogelgriep en de relatie met wilde vogels en pluimveebedrijven;
  2. Realisatie van een checklist als hulpmiddel voor het uitvoeren van een gebiedsinventarisatie en risico-analyse bij de ontwikkeling van nieuwe natte natuur;
  3. Uitvoeren gebiedsinventarisatie voor het plan bij Gramsbergen.

De volgende uitgangspunten waren hierbij van belang: het inzetten van onafhankelijke en wetenschappelijke kennis én de ontwikkeling van praktische documenten voor andere lokale en regionale overheden.

'Geen verhoogd risico'

In een lijvig rapport dat is voortgekomen uit het pilotproject van Avined concluderen onderzoekers van de WUR en Sovon dat er bij de plannen in Gramsbergen geen verhoogd risico is voor pluimveehouders.

De onderzoekers schrijven: 'In de huidige situatie schatten wij het risico op insleep van vogelgriep op commerciële pluimveebedrijven rond Gramsbergen in als zeer laag. Er hebben zich in het verleden geen HPAI-uitbraken voorgedaan op de betreffende bedrijven in het gebied en daarnaast zijn de dichtheden aan overwinterende watervogels laag in vergelijking met andere delen van Nederland. Wij schatten in dat de de realisatie van de plannen bij Gramsbergen op insleep van het vogelgriepvirus op deze pluimveebedrijven niet of nauwelijks zal doen toenemen. De veranderingen in de aantallen overwinterende watervogels rond Gramsbergen zullen naar verwachting gering zijn.'

 
 

Inloggen op de ledenportal