Boerdeerij: Eierprijzen breken alle records

07-10-2022

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

Eierprijzen stijgen tot historische hoogten.

De NOP-richtprijs voor bruine scharreleieren 62/63 gram was met € 13,11 niet eerder zo hoog. Het overstijgt het oude record van vorige week (€ 12,56) ruim. Zowel eierhandelaren als pluimveehouders vragen zich bij de oplopende prijzen af waar het einde is. Wie het weet mag het zeggen.

We moeten ver teruggaan in de tijd om een hoog prijsniveau, zoals dit jaar te vinden. In het voorjaar van 2012 zat de NOP-richtprijs voor bruine scharreleieren vijf weken boven de € 10. Met als top € 12,29 in week 12. Die hoge eierprijs was het gevolg van het kooiverbod dat toen inging en in Europa leidde tot een 10 tot 15% lager aanbod. Ook het najaar van 2017 kende hoge eierprijzen als gevolg van de fipronil-crisis. De NOP-richtprijs voor bruine scharreleieren zat toen vanaf week 40 tot en met week 11 van 2018 boven de € 10.

De NOP-notering voor witte en bruine scharreleieren was deze week weer exact gelijk: € 13,11. Ter vergelijking: een jaar geleden ging in week 40 de NOP-richtprijs voor witte scharreleieren € 0,05 omhoog naar € 6,65 en pluste de notering voor de bruine scharrels met zes cent naar € 7,51.

 

Hogere notering Barneveld

Ook Barneveld noteerde deze week weer hoger: gemiddeld over alle gewichten 61 cent bij kooi-eieren en 57 cent bij scharreleieren. De handelsnotering Amsterdamse Grossiers Index voor scharreleieren ging ook weer over de hele linie omhoog, gemiddeld over alle gewichtsklassen met € 0,25, zowel bij de witte als bij de bruine.

De Duitse Weser-Ems noteerde de scharreleieren gemiddeld over de gewichtsklassen bij de witte 60 en bij de bruine 45 cent hoger. En de kooi-eieren 40 cent hoger bij de witte en 32 cent hoger bij de bruine.

Industrie bepaalt de prijzen

Omdat nog steeds de industrieprijs de markt bepaalt, was de NOP-richtprijs net als de voorgaande twee weken voor de witte en de bruine scharreleieren 62/63 gram exact gelijk, voor alle gewichten. Dit was eerder ook het geval in enkele weken in maart/april, vlak voor Pasen. Dit komt doordat in de berekening van de NOP-richtprijzen de rekenregel zit dat de prijs van scharreleieren niet lager mag zijn dan de (omgerekende) prijs voor de kooi-industrie eieren. En de rekenregel dat bruine scharreleieren niet lager genoteerd kunnen zijn dan witte scharrel. Dat maakt dat de industrieprijzen nu de notering voor de tafeleieren bepalen en wit en bruin scharrel gelijk zijn.

De NOP-industrienotering voor kooi-eieren (€ 2,037) is deze week gelijk aan de NOP-notering voor witte scharrel(tafel)eieren 62/62 gram (€ 13,11/100 stuks).

Verwerkers bepalen eierprijzen

De eierverwerkers blijven kopen en de prijs bepalen. Zij halen eieren uit heel Europa, kooi en scharrel. De verwerkers merken dat het aanbod krapper is. Volgens de beschikbare statistieken, gebaseerd op het aantal uitkomende legkuikens, was er al een trend naar een lagere eierproductie in de EU zichtbaar. Dat lagere aanbod wordt nog versterkt door het toenemend aantal vogelgriepuitbraken, zoals in Polen, Duitsland en België. De eierproductie laat zich daardoor lastig voorspellen. De onzekerheid over het verwachte aanbod zorgt voor nervositeit. Daarmee bepaalt, naast vraag en (te weinig) aanbod, het sentiment de prijs.

NOP-richtprijs voor industrie-scharreleieren 8,8 cent hoger

De Duitse Weser-Ems industrienotering was deze week voor de scharreleieren twaalf cent hoger op € 2,12 en voor de kooi-eieren veertien cent hoger op € 20,50. De Rungis-industrienotering ging € 0,05 omhoog naar € 2,08.

De NOP-richtprijs voor industrie-scharreleieren ging met 8,8 cent omhoog naar € 2,098, die voor industrie-kooi-eieren steeg met 10,8 cent naar € 2,037.

 

Lastige eiermarkt door vogelgriep

Naast dat vogelgriepuitbraken leiden tot een lagere eierproductie, verlagen ze ook (tijdelijk) de beschikbaarheid. Het kost moeite om eieren uit beperkingsgebieden te krijgen. Uitbraken van vogelgriep gooien ook planningen overhoop. Gisteren, donderdag 6 oktober, kwam het beperkingsgebied Barneveld vrij. Daar kunnen nu oude kippen weg die de aflopen maand eigenlijk al weg hadden gemoeten. Dat gebied kan nu ook weer bevolkt worden.

Bij het huidige hoge prijsniveau, ook aan de kostenkant, is het lastig om prijsafspraken te maken voor een nieuw koppel. Wanneer doe je het goed? Beter Leven-eieren staan onder druk. Willen supermarkten mee omhoog bewegen bij de nieuwe prijsafspraken? Dan kunnen eierhandelaren ook wat meer bieden.

Prognose: oplopend.

Lees ook: Kuikenmarkt in rustig vaarwater

 
 

Inloggen op de ledenportal