Boerderij: Vogelgriep: in jaar tijd 5 miljoen vogels geruimd

10-10-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Het aantal stuks pluimvee dat sinds eind oktober 2021 is geruimd wegens vogelgriep heeft de grens van 5 miljoen overschreden. Zondag 9 oktober was er een uitbraak bij een vleeskuikenbedrijf in Waddinxveen (Z.-H.). Daar zijn 80.000 kippen geruimd.

Nog voor de vogeltrek goed op gang is gekomen, zijn er al een groot aantal uitbraken in verschillende delen van het land. Afgelopen vrijdag 7 oktober werd vogelgriep geconstateerd bij kleinschalige houderijen in Tiel (Gld.) en Wouterswoude (Fr.). Bij de hobbyhouders werden in totaal 800 sierwatervogels geruimd. Dezelfde dag was er bovendien voor de derde keer een uitbraak in Wildervank (Gr.). Bij het legbedrijf werden 27.000 hennen geruimd.

Landelijke ophokplicht

In september waren er 11 uitbraken bij commerciële pluimveehouderijen en 7 bij kleinschalige houderijen, zowel in gebieden waar de ophokplicht nog van kracht was als in gebieden waar die eind juni of begin juli was opgeheven. Samen met de trek van wilde vogels in oktober was dat reden voor de minister opnieuw een landelijke ophokplicht in te stellen.

Twaalf maanden vogelgriep

Het vogelgriepseizoen begon op 26 oktober met een uitbraak bij een legbedrijf in Zeewolde (Fl.). Er werd toen een landelijke ophokplicht afgekondigd. In bijna twaalf maanden tijd waren er uitbraken bij 26 legbedrijven, 17 vleeskuikenbedrijven, 12 bedrijven met vleeseenden en 4 kalkoenbedrijven. Bovendien werd 14 keer vogelgriep vastgesteld bij een vermeerderingsbedrijf, waarvan 3 keer bij een houderij met vleesendenouderdieren. Een enkele keer betrof het een combinatiebedrijf, bijvoorbeeld met leghennen en opfokleghennen.

Er zijn op dit moment in Nederland 20 elkaar deels overlappende gebieden met vervoersbeperkingen voor onder andere pluimvee, eieren, pluimveemest en strooisel. Die beperkingsgebieden hangen in 7 gevallen samen met uitbraken net over de grens: in Sint Laureins (3 uitbraken) en Bocholt in België, en Twist, Laar en Hebelermeer in Duitsland.

 
 

Inloggen op de ledenportal