Pluimveeweb: Plannen Remkes scoren krappe voldoende onder leden van LTO

11-10-2022
Het rapport van Remkes krijgt maar met hakken over de sloot een voldoende van boeren en tuinders die zijn aangesloten bij LTO Nederland. De vraag of het rapport bijdraagt aan een betere verstandhouding tussen overheid en agrarische sector werd beoordeeld met een 5,5.

Dat blijkt uit de consultatie die LTO Nederland naar aanleiding van het vorige week verschenen stikstofrapport van Remkes onder haar leden heeft uitgezet. De enquêtevragen over de inhoudelijke voorstellen van Remkes bij elkaar scoorden een fractie hoger, namelijk een 5,8.

Opvolging

LTO Nederland in een toelichting: 'Leden gaven in de vrije reactieruimte regelmatig aan in hoofdlijnen vertrouwen te hebben in het advies, maar weinig hoop te hebben in de opvolging ervan door de overheid. Desalniettemin beoordelen leden het voorstel om tot een Landbouwakkoord te komen met een 6,2.'

LTO Nederland deelt de inzichten uit de ledenenquête vandaag (dinsdag 11 oktober) formeel met het kabinet, zodat de uitkomst meegenomen kan worden in de aanstaande kabinetsreactie.
„Remkes constateert terecht een stevige vertrouwenscrisis tussen kabinet en agrarische sector. Het advies biedt voorzichtige openingen tot herstel daarvan, maar ik begrijp de terughoudendheid bij boeren heel goed", zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. „Aan het kabinet nu de taak om het rapport van Remkes serieus te nemen en daarmee de scepsis van onze boeren en tuinders weg te nemen. We komen uit een roerige periode met protesten, omgekeerde vlaggen en boerenzakdoeken. Wantrouwen is niet met een advies weg te nemen, het vergt duidelijke positieve stappen.”

Steun voor integraliteit, kritiek op zonering en stikstofbank

Het advies van Remkes om de stikstofaanpak breder te benaderen dan enkel juridisch of ecologisch krijgt van LTO-leden de hoogste score: een 6,7. De voorgestelde integrale aanpak kan dus rekenen op steun. Het idee om tot een vorm van zonering te komen krijgt het laagste rapportcijfer: een 4,6. Het voorstel voelt als 'het stikstofkaartje in een ander jasje'. Ook slecht scoort het voorstel voor een grondbank (4,8), welke wordt toegelicht met reacties als 'praktisch niet haalbaar' en 'de overheid moet zich er niet mee bemoeien.'

Piekbelasters

Het voorstel om binnen een jaar 600 piekbelasters te beëindigen werd door leden beoordeeld met een 5,1. De cijfers die LTO-leden aan dit voorstel gaven varieerden sterk, van een diepe onvoldoende tot ruime voldoendes. Grote gemene deler is dat leden de termijn van één jaar als onhaalbaar beschouwen, en dat vrijwilligheid centraal moet staan. Ook bestaat er nog veel onduidelijkheid over het voorstel. Zo’n 49,5% van de respondenten weet niet of moet gokken of hij/zij binnen de groep piekbelasters valt. Uit de toelichtingen op de vraag blijkt dat de definitie van een piekbelaster onduidelijk is en dat het tijdspad van één jaar als onrealistisch wordt beschouwd.

Enquête

De ledenconsultatie is uitgezet onder alle leden van LTO Nederland en haar regionale organisaties. Leden hebben vier dagen de kans gehad om te reageren op de enquête. Er is gekozen voor een kort tijdsbestek zodat de uitslag met het kabinet gedeeld kan worden ruim voor de officiële kabinetsreactie. Met 2471 respondenten is de uitslag van deze enquête representatief voor de achterban van LTO Nederland.

 
 

Inloggen op de ledenportal