Boerderij: Windbreekgaas voor luchtinlaat verlaagt AI-risico

17-10-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Windbreekgaas voor de luchtinlaten van een pluimveestal verlaagt het risico op een vogelgriepbesmetting via de lucht.

Dat blijkt uit onderzoek  van Royal GD en Universiteit Utrecht in opdracht van de pluimveesector.

Onderzoekers bootsten onder laboratoriumomstandigheden de situatie na waarin vogelgriepvirus via de luchtinlaten de stal binnenkomt. Het risico om besmet te raken bleek voor de kippen in de proef veel lager wanneer de lucht met vogelgriepvirus in een aerosol door windbreekgaas de isolator binnenkwam. In het onderzoek werd, net als bij voorstudies gebruikgemaakt van dubbellaags windbreekgaas.

Factor 10

Wanneer een aanzienlijke hoeveelheid levend AI-virus in aerosolvorm aan de binnenkomende lucht werd toegevoegd, zorgde dubbel windbreekgaas voor de luchtinlaat voor verlaging van het besmettingsrisico met een factor 10. De onderzoekers verwachten dat windbreekgaas een nog betere bescherming biedt als het vogelgriepvirus aan grovere deeltjes zit, zoals meststof, grote druppels, insecten of veertjes.

Pluimveehouders, zoals leghennenhouder Hans Hazenberg,  wijzen al jaren op het beschermende effect van windbreekgaas. Onlangs riep pluimveehouder Piet Faber nog op  het gaas te gebruiken. “Niet wachten op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar ons boerenverstand gebruiken. Windbreekgaas is een eenvoudige extra maatregel die je als pluimveehouder kunt nemen, naast verhogen van biosecurity, om het risico op insleep van vogelgriepvirus te verkleinen.”

Het onderzoek van GD en UU wijst uit dat het risico op besmetting via de luchtinlaten met windbreekgaas aanzienlijk kan worden beperkt, maar welk deel van de besmettingen plaatsvindt via de lucht, is niet bekend. Ander onderzoek kan daar mogelijk meer duidelijk over maken. Aan de andere kant vormt het windbreekgaas ook een barrière tegen plaagdieren en mogelijk tegen andere ziektekiemen die via de lucht de stal binnen komen.

Vertaalslag

Pluimveekoepel Avined, Royal GD, Universiteit Utrecht, klimaatspecialisten en windbraakgaasfabrikanten gaan samen met enkele pluimveehouders bekijken welke typen windbreekgas bruikbaar zijn, hoeveel doek nodig is per kuub lucht en hoe het gaas bevestigd moet worden, zodat pluimveehouders er zo snel mogelijk mee aan de slag kunnen.

 
 

Inloggen op de ledenportal