Pluimveeweb: Veel steun voor Duits-Frans voorstel over ééndagshaantjes

18-10-2022
Het doden van ééndagshaantjes moet in de EU verboden worden. Een voorstel van Duitsland en Frankrijk om deze praktijk snel uit te faseren kreeg tijdens de Europese Raad van Landbouwministers steun van veel andere landen.

Het verbod zou moeten worden meegenomen in de nieuwe dierenwelzijnsrichtlijnen, die de Europese Unie volgend jaar zal presenteren. Frankrijk stelde dat er in de maatschappij steeds minder draagvlak is voor het doden van ééndagshaantjes. Maar ook dat je er niet zomaar mee kunt stoppen; als boeren hun praktijk moeten veranderen, zullen ze daarvoor investeringen moeten doen, en die moeten in de markt terugverdiend kunnen worden.

Duitsland wees op de ervaringen in eigen land, waar het doden van ééndagshaantjes sinds dit jaar verboden is. „Dat leidde tot grote veranderingen in de sector, maar het heeft gewerkt“, vertelde de Duitse vertegenwoordiger. Ook andere landen, zoals Luxemburg en Oostenrijk, kennen een (gedeeltelijk) verbod. Volgens haar tonen de ervaringen in die landen dat het in de hele Europese Unie ook kan lukken. „Consumenten willen het, en een EU-wijd verbod zorgt voor eerlijke concurrentie.“

Nederland steunde het voorstel. „Maar we moeten er dan wel voor waken dat het probleem dan niet verschuift naar niet-EU-landen“, waarschuwde de woordvoerder voor Nederland. De Europese Commissie gaat nog een impact-analyse over de nieuwe regels opstellen, met onder meer de financiële gevolgen voor de pluimveesector, en dat aspect zou daarin ook moeten worden meegenomen.

Impact

Dat gaat ook gebeuren, verzekerde de Europese Commissie. Ook de economische impact wordt bekeken, maar, stelde de Commissie-vertegenwoordiger, economische redenen alleen kunnen het op industriële schaal doden van haantjes niet rechtvaardigen. Ze wees op alternatieven, zoals het seksen van eieren, of het economisch rendabel maken om haantjes op te fokken. „Maar die alternatieven zullen bij de transitie naar een duurzame landbouw moeten passen.“

Verder wees ze op de verandering van de wereldwijde economische situatie, waar consumenten „steeds vaker moeten kiezen tussen het verwarmen van hun huis en het vullen van hun koelkast“. Ook dat, verzekerde ze, zal een punt zijn in de impactanalyse.

 
 

Inloggen op de ledenportal