Pluimveeweb: 'Windmolen vermindert kans op vogelgriepbesmetting in risicogebied'

18-10-2022
Een windmolen op of vlak bij een pluimveebedrijf vermindert de kans op een vogelgriepbesmetting in risicovolle gebieden. Besmette wilde (water)vogels schrikken van de windmolen en vliegen hierdoor niet over het bedrijf of gaan er vlak in de buurt nestelen.

Daar wijst vleeskuikenhouder Douwe de Jong op. Hij huisvest 46.000 1 ster Beter Leven vleeskuikens in twee stallen op zijn bedrijf in Parrega in het zuidwesten van Friesland. De Jong heeft een windmolen (windturbine) naast zijn bedrijf staan.

Minister Piet Adema van Landbouw gaat de aanpak van vogelgriep aanscherpen. LNV maakte onder meer een risicoanalyse waarin de kaart van Nederland werd ingedeeld in meerdere gebieden, waaronder de zogeheten rode gebieden. Deze rode gebieden zijn gebieden waar de kans op insleep van vogelgriep op pluimveebedrijven het grootste is. Het pluimveebedrijf van De Jong zit ook in zo’n risicovol rood gebied.

De pluimveehouder dacht onlangs goed na waarom sommige pluimveehouders in (rode) risicogebieden wel uitbraken krijgen en andere niet. „In de Flevoland was er vorig jaar een uitbraak op een pluimveebedrijf toen de windmolen stuk was. Ik wil niet de wijsneus uithangen, maar ik weet vrijwel zeker dat een windmolen helpt om de kans op een vogelgriepbesmetting op en pluimveebedrijf te verminderen.”

Voorkomen

Nu het hoog pathogene vogelgriepvirus zich wijd verspreid onder de wilde vogels bevindt, moeten pluimveehouders kritisch kijken naar omgevingsfactoren, vindt De Jong. „Met windbreekgaas heb je 10 keer minder kans op vogelgriepinsleep via de lucht, blijkt uit onderzoek. Wanneer je ook nog een windmolen op je bedrijf hebt, verlaag je de kans aanzienlijk. Dat wil niet zeggen dat je dan geen vogelgriepuitbraak kunt krijgen op je bedrijf, maar de kans is wel lager.”

„Om de vogels te beschermen zodat ze niet tegen de wieken vliegen, kun je ook nog één wiek zwart schilderen van de windmolen die meestal wit zijn”, stipt De Jong aan. Dit helpt volgens de pluimveehouder nog beter om wilde vogels te weren van een pluimveebedrijf.

‘Laser werkt tijdelijk’

Uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) blijkt dat een laser ook helpt om wilde vogels van een pluimveebedrijf te verjagen. Volgens De Jong werkt dit slechts tijdelijk. „Na een tijdje schrikken de (besmette wilde) vogels niet meer van de laser en vliegen ze alsnog over het bedrijf of nestelen zich er.”

Een windmolen werkt volgens hem wel blijvend om wilde vogels af te schrikken en op afstand te houden van een pluimveebedrijf. „De vogels schrikken van het draaien van de wieken en het geluid.
Deze beide aspecten zorgen ervoor dat ze wegblijven.”

 
 

Inloggen op de ledenportal