Boerderij: Uitbraak vogelgriep treft 300.000 leghennen

20-10-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Op een legpluimveebedrijf in het Limburgse Heythuysen is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 300.000 kippen op de locatie geruimd.

Het is veruit het grootste pluimveebedrijf dat de afgelopen twaalf maanden is geruimd. De omvang kan de snelheid van de ruiming vertragen, onder meer vanwege de beschikbaarheid van personeel. Bovendien zijn er leveringsproblemen met CO2, nodig voor het vergassen van pluimvee bij ruimingen, zo maakte minister Adema van LNV onlangs bekend.  Door de energiecrisis is de belevering namelijk beperkt. De NVWA zoekt daarom naar alternatieve mogelijkheden waarvoor minder gas nodig is dan in een grote stal, zoals vergassing in containers of in big bags, aldus de minister.

Regio 19

Het besmette bedrijf ligt in regio 19 (Brabant Zuidoost en Noord-Limburg), waar op 16 oktober al een vervoersverbod voor levende risicovogels was afgekondigd na de uitbraak bij een kalkoenbedrijf in Ospel (L.) Op dit veertiendaagse vervoersverbod − waarvan de teller nu weer op dag 1 staat − geldt onder strikte voorwaarden een uitzondering voor vervoer naar de slacht en het vervoer van eendagskuikens.

Dat regionale verbod was afgekondigd vanwege de hoge concentratie aan pluimveebedrijven in de regio. Om die reden werden ook twee bedrijven met 40.000 en 44.000 kippen binnen een kilometer van de besmetting preventief geruimd. In de 1-kilometerzone van de uitbraak in Heythuysen liggen geen andere pluimveebedrijven en wordt dus niet preventief geruimd.

Screening

Binnen drie kilometer bevinden zich vijf andere bedrijven met pluimvee die worden gescreend op vogelgriep en de komende twee weken intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

In de 10-kilometerzone liggen nog eens 128 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct een vervoersverbod voor alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt in dit gebied het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met pluimvee.

Ophokplicht

Op 26 oktober 2021 werd een landelijke ophokplicht afgekondigd. In juni en juli werd in tien van de twintig regio’s de verplichting pluimvee binnen te houden opgeheven. Sinds 5 oktober 2022 is er weer een landelijke ophokplicht van kracht. In twaalf maanden tijd zijn 76 commerciële pluimveebedrijven met vogelgriep besmet geraakt, enkelen zelfs twee keer. Daarbij werden bijna 4,7 miljoen dieren geruimd.

Nog eens 43 locaties, met ruim 980.000 stuks pluimvee, werden preventief geruimd. Bovendien werd één opleiding voor dierverzorging getroffen en 21 kleinschalige houderijen en kinderboerderijen.

Intensivering aanpak

Minister Adema heeft 11 oktober een intensivering van de aanpak van vogelgriep aangekondigd. Hygiëne speelt daarbij een grote rol, omdat praktijkproeven naar vaccinatie nog niet afgerond zijn. De Tweede Kamer wil dat er zo snel mogelijk met vaccineren wordt begonnen.

 
 

Inloggen op de ledenportal