Boerderij: Vogelgriep bij grootouderdieren in Oudwoude

31-10-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Bij een pluimveebedrijf met grootouderdieren voor vleeskuikens in Oudwoude (Fr.) is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 30.000 dieren op de locatie geruimd.

Binnen een zone van 1 kilometer ligt één ander pluimveebedrijf van dezelfde eigenaar maar met gescheiden bedrijfsvoering. Het bedrijf zal worden gescreend op vogelgriep en gedurende 14 dagen door de Gezondheidsdienst voor dieren intensief gemonitord worden op vogelgriepverschijnselen.

In de 10-kilometerzone liggen 10 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct een vervoersverbod voor alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Sinds 5 oktober 2022 is er weer een landelijke ophokplicht van kracht.

Medeauteur: Ruud Peijs

 
 

Inloggen op de ledenportal