Boerderij: AI-besmetting bij opfokouderdieren in Neerkant

27-10-2022

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

In Neerkant (gemeente Deurne) (N.-B.) is vogelgriep vastgesteld op een opfokbedrijf voor ouderdieren.

 

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden ongeveer 25.000 dieren geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen een zone van 1 kilometer ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt bemonsterd en de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. Dit gebeurt ook bij de vijf andere bedrijven die zich binnen het 3 kilometergebied bevinden.
In de 10 kilometerzone liggen 83 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod.

Overlap

Het besmette bedrijf ligt op de grens van de 10 km zone van het kalkoenenbedrijf in Ospel dat op 14 oktober besmet bleek en middenin de 10 km zone van het leghennenbedrijf in Heythuysen waar op 19 oktober AI werd vastgesteld. De helft van het 10 kilometer gebied rondom het bedrijf in Neerkant heeft overlap met andere beperkingszones.

Vervoersverbod

In het beperkingsgebied rond de uitbraak geldt een vervoersverbod. Dit heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht; zo is het in het 10 kilometergebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Er gelden landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels (dit zijn gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels), tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Sinds 5 oktober 2022 is ook de landelijke ophok- en afschermplicht van kracht.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal