Boerderij: ‘Eén jaar vogelgriep’

01-11-2022

Redactie

Jan Vullings

hoofdredacteur

Er zijn jubilea die je niet wilt vieren. Zij zouden niet mogen bestaan. Eén jaar vogelgriep is er daar een van.

Toenmalig landbouwminister Carola Schouten kondigde op 26 oktober 2021 een landelijke ophokplicht af. In een groot deel van Nederland is dit verbod er niet meer af gegaan. Sinds 5 oktober geldt de ophok- en afschermplicht weer voor heel Nederland.

En laten we eerlijk zijn, het ziet er niet goed uit. Op strakke hygiëne na, is er nu niet bijster veel te doen aan deze epidemie. Hoe frustrerend ook. De sector, maatschappij en politiek schreeuwen om vaccinatie. Maar zo simpel is dit niet. Een Wageningse proef met drie vaccins loopt. Pas in 2023 start een praktijkproef. Laat staan, de lange weg van registratie. Nee, de beschikbaarheid van vaccins kan nog jaren duren.

Maatschappelijke druk

De maatschappelijke druk op de pluimveesector neemt toe. Niet gek ook. Het doden van miljoenen dieren is moeilijk uit te leggen. Volgens de lugubere staatjes zijn in twaalf maanden op 78 besmette bedrijven 4,7 miljoen dieren geruimd. Op 50 locaties wachtte dit lot 1 miljoen dieren uit preventief oogpunt. De burger snapt niks van doden van 300.000 leghennen op één bedrijf.

Frustrerend ook is dat het welhaast een roulettespel lijkt waar het virus opduikt. Natuurlijk zijn er de risicovolle waterrijke gebieden, maar ook daarbuiten zijn besmettingen. Hygiëne speelt een rol, maar zelfs bedrijven met grootouderdieren raken besmet. Hygiëne is op die bedrijven doorgaans geen issue.

Bioveiligheidsplan

Minister Piet Adema wil dat pluimveehouders een bedrijfsspecifiek bioveiligheidsplan opstellen. Het ei van Columbus is het niet. Tegelijkertijd is het goed om op hygiëne te blijven hameren. In het zogenoemde Intensiveringsplan preventie vogelgriep komt ook uitbreiding en nieuwvestiging van bedrijven in risicovolle gebieden ter sprake. Dit is echt tricky. Tegen de tijd dat dit effectief is, is het vaccin er. En er zijn al zoveel beperkingen aan vestiging. Ik hoef hier alleen maar stikstof te noemen. En belangrijk – hier heeft LTO/NOP-voorzitter Kees de Jong een punt – de overheid moet in de omgeving van bedrijven ook geen natte natuur ontwikkelen.

Een naar jubileum dus. Hopelijk blijft het bij deze ene keer.

 
 

Inloggen op de ledenportal