Boerderij: Stijging eierprijzen wisselend

04-11-2022

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

De diverse eiernoteringen vertoonden deze week een wisselend beeld.

Naar dat laatste werd door velen uitgezien, want de astronomisch hoge prijzen veroorzaken bij een deel van de ketenpartijen veel pijn. “De pijngrens lijkt nu overschreden te zijn”, schreef een Duitse marktanalist.

Barneveld noteerde deze week (week 44) de kooi-eieren en de scharreleieren gemiddeld over alle gewichten 55 cent hoger. De handelsnotering Amsterdamse Grossiers Index voor scharreleieren ging over de hele linie bij de witte scharreleieren 55 cent en bij de bruine scharreleieren 60 cent omhoog. Barneveld en Amsterdam stegen daarmee deze week harder dan de NOP-notering. Volgens een handelaar een ‘inhaalslag’ omdat beide noteringen een week eerder iets achterbleven.

NOP-richtprijs

De Duitse Weser-Ems noteerde de scharreleieren nagenoeg onveranderd en noteerde bij de kooi-eieren alleen de M-eieren anders; de witte 13 cent hoger en de bruine 5 cent lager. Marktkenners hadden hier geen verklaring voor.

De NOP-richtprijs voor scharreleieren 62/63 gram kwam deze week uit op € 14,95 (+11 cent), zowel bij de witte als bij de bruine. Sommigen hadden een hogere stijging verwacht, gezien ook de forse stijging van Barneveld en de Amsterdamse Grossiers Index. Bij bijna alle eigewichten was de NOP-notering voor witte en bruine eieren gelijk, zoals in de voorgaande zes weken. Bijna, maar niet helemaal, want bij de eieren van 55 tot en met 60 gram waren de bruine scharreleieren hoger genoteerd. Ook hier hadden marktkenners geen verklaring voor. Deze prijzen van 62/63 gram eieren liggen bij de witte scharreleieren € 8,16 en bij de bruine € 7,38 hoger dan in week 44 vorig jaar.

 

Industrie is kooplustig

Het verschil tussen de NOP-industrienotering en de NOP-tafeleinotering is nog steeds minimaal. De industrie is nog steeds kooplustig, naar verluid loopt de afzet van eiproducten goed, is er vraag naar van de verwerkende industrie. Er is wel twijfel of de industrie de komende weken nog steeds kooplustig zal blijven. Als er voldoende eiproducten zijn geproduceerd voor de kerstproducten, loopt de vraag van de industrie terug. Dat moment nadert. Normaliter. Maar ja, dit jaar is niets normaal.

De industrienoteringen gingen deze week slechts licht omhoog of maakten pas op de plaats zoals de Duitse Weser-Ems industrienoteringen, die onveranderd noteerden: voor scharreleieren € 2,40, voor kooi-eieren € 2,25. De Rungis-industrienotering ging opnieuw met vier cent omhoog naar € 2,24.

De NOP-richtprijs voor industrie-scharreleieren ging met 1,7 cent omhoog naar € 2,391, die voor industrie-kooi-eieren steeg met 1,1 cent naar € 2,281. Ter vergelijking: vorig jaar stonden in week 44 de NOP-industrienoteringen op 97,3 (kooi) en 98,0 (scharrel) cent.

Onbalans door vogelgriep

Vogelgriep zorgt wereldwijd nog steeds voor onbalans tussen vraag en aanbod. En voor het huidige hoge prijspeil. Hoe snel het evenwicht tussen vraag en aanbod zal herstellen zal onder meer afhangen van nieuwe uitbraken en de snelheid van herbevolken van stallen. Dat geldt wereldwijd, maar ook in Nederland. Een enkele handelaar zegt dat er weer wat meer eieren komen, maar kan niet veel verder kijken dan zijn eigen kring van leveranciers. Die handelaar denkt dat we er zijn met de stijging van eierprijs, een andere denkt dat er nog wel wat rek in zit.

Een pluimveehouder merkte enkele weken geleden al eens op, toen de eierprijs maar bleef stijgen, dat eieren veel meer waard blijken te zijn dan dat er altijd voor betaald is. “We moeten alleen zorgen dat we er niet teveel produceren”, voegde hij er aan toe. De verhouding tussen vraag en aanbod, daar gaat het om. En om de verwachte verhouding.

Prognose: stabiel.

Meer informatie over de prijzen van eieren vind je in Boerderij Marktprijzen:

 
 

Inloggen op de ledenportal