Boerderij: Vogelgriep treft bedrijf met vleeskuikenouderdieren

10-11-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Bij een pluimveebedrijf met vleeskuikenouderdieren in Uden (N.-Br.) is vogelgriep aanwezig.

Om verspreiding van vogelgriep te voorkomen, worden de circa 46.000 vleeskuikenouderdieren op de locatie geruimd.

Sinds eind oktober 2021 kregen zeven pluimveebedrijven met vleeskuikenouderdieren te maken met vogelgriep. Drie keer ging het om bedrijven met vleeskuikengrootouderdieren. Dit zijn bedrijven die doorgaans veel aandacht besteden aan hygiëne, maar toch kwam het HPAI-virus in de stal.

1 bedrijf in 1-kilometerzone

In de 1-kilometerzone van het besmette bedrijf in Uden ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf ligt niet in een pluimveedichtgebied. Preventieve ruiming is dus niet nodig. Wel vinden er screenings plaats op dit bedrijf door de NVWA. De dieren worden ook bemonsterd op vogelgriep en 14 dagen intensief gemonitord door GD.

Ook de vijf andere pluimveebedrijven in de 3-kilometerzone zullen worden gescreend en bemonsterd op vogelgriep. In de 10-kilometerzone, waar een vervoersverbod geldt, liggen 82 andere pluimveebedrijven. Voor pluimveeslachterij Kemper Kip is een corridor ingesteld.

Lees ook: Praktijkproef vaccinatie vogelgriep mogelijk vervroegd

 
 

Inloggen op de ledenportal