Boerderij: Voorlopig géén verbod doden eendagshaantjes

09-11-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Minister Adema van LNV wil het percentage eendagshaantjes dat in Nederland wordt gedood substantieel verminderen. Er komt echter nog géén verbod, zoals in onder meer Duitsland en Frankrijk.

Minister Adema van LNV wil het percentage eendagshaantjes dat in Nederland wordt gedood substantieel verminderen. Er komt echter nog géén verbod, zoals in onder meer Duitsland en Frankrijk.

Eerst andere methodes

De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer een ‘ambitieus én haalbaar doel stellen’ om het percentage dode eendagshaantjes te verlagen. Hij neemt het advies van de ‘Stuurgroep verbod op het doden van ééndagshaantjes’ over om nog geen verbod in te stellen, maar eerst in te zetten op andere methodes om het aantal dode eendagshaantjes te verminderen en tegelijkertijd ongewenste neveneffecten van zo’n verbod weg te nemen.

De stuurgroep, bestaande uit de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP, NVP, Anevei, COBK en de Dierenbescherming, werd opgericht naar aanleiding van de motie Boswijk en Beckerman in juni 2021. Daarin werd de regering verzocht te onderzoeken hoe en op welke termijn een verbod op het doden van eendagshaantjes kan worden ingevoerd.

Verplaatsing van bedrijven

De stuurgroep heeft onderzoeken laten uitvoeren naar de ethische en naar de technische aspecten. Uit het rapport ‘Scenario’s bij het vraagstuk het doden van ééndagshaantjes bij legrassen’ van Wageningen UR blijkt dat een verbod kan leiden tot bijvoorbeeld verplaatsing van kuiken- en eierenboerderijen naar het buitenland, transport en opfok van hanen naar Oost-Europa of het ontstaan van muizenkwekerijen als vervangende ‘voederdieren’. Dat moet worden voorkomen. Bovendien moet de techniek om het kuiken in-ovo te seksen worden doorontwikkeld zodat geslachtsbepaling eerder kan plaatsvinden. De foutmarge moet daarbij zo laag mogelijk zijn.

Plan van aanpak

De minister gaat het minimale percentage waarmee het aantal gedode eendagshaantjes in 2026 moet zijn afgenomen vaststellen in overleg met de stuurgroepleden. De sectororganisaties gaan samen met het ministerie en partijen in de keten in zes maanden een plan van aanpak maken met actiepunten om het doel te halen en nadelige neveneffecten te voorkomen.

Stok achter de deur

De stuurgroep wijst er bovendien op dat er op deze manier ruimte is om een marktvraag te creëren. In het advies van de stuurgroep staat ook een stok achter de deur. Wanneer het gestelde doel niet wordt behaald, komt er per 2028 een verbod op het doden van ééndagshaantjes, tenzij uit evaluatie in 2026 blijkt dat die termijn niet haalbaar is.

 
 

Inloggen op de ledenportal