Boerderij: AI bij kleinschalige houderij in Zegveld

11-11-2022

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

In Zegveld (gemeente Woerden) (U) is vogelgriep vastgesteld op een kleinschalige hobbyhouderij met sierwatervogelds. Op de locatie worden circa 100 sierwatervogels gehouden.

 

Daarnaast bevinden zich er wilde vogels. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de aanwezige vogels geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Bedrijven binnen beperkingszones

Binnen de beperkingszones van 1, 3, en 10 kilometer rond de locatie bevinden zich geen pluimveebedrijven met dieren. In de 3-kilometerzone ligt een pluimveebedrijf dat sinds 2016 leeg staat. En in de 10 km zone ligt nog een ander pluimveebedrijf, maar ook dat bedrijf staat momenteel leeg, omdat het op 11 oktober werd geruimd vanwege een besmetting in het nabijgelegen Bodegraven.

Deze besmetting is de 21e uitbraak op een hobbyhouderij en andere kleinschalige houderijen zoals kinderboerderijen sinds een uitbraak bij een kleinschalige houderij in Assendelf (N.-H.) op 1 november 2021. In totaal zijn vanwege deze besmettingen ruim 4.800 stuks hobby-gevogelte geruimd.

Vervoersverbod

In het beperkingsgebied rond de uitbraak geldt een vervoersverbod. Dit heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht; zo is het in het 10 kilometergebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Er gelden landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels (dit zijn gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels), tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Sinds 5 oktober 2022 is ook de landelijke ophok- en afschermplicht van kracht.

 

 
 

Inloggen op de ledenportal