Boerderij: Bijna kwart miljoen leghennen geruimd na drie nieuwe AI-besmettingen

21-11-2022

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

Er worden bijna een kwart miljoen leghennen geruimd nadat op twee bedrijven vogelgriep is vastgesteld: zaterdag 19 november op een bedrijf in Oostrum (gemeente Venray, L), zondag 20 november op een bedrijf in Stolwijk (gemeente Krimpenerwaard, Z.-H.).

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden op de besmette locaties de leghennen geruimd; 223.000 in Oostrum en 23.000 in Stolwijk.

Maandag 21 november volgde een besmetting in Koudum (gemeente Súdwest-Fryslân, Fr.) op een bedrijf met vleeskuikengrootouderdieren. De ongeveer 29.000 dieren worden geruimd.

Oostrum raakt ook Duitsland

Binnen de zone van 1 kilometer rond de besmetting in Oostrum liggen geen andere bedrijven met pluimvee. Binnen 3 kilometer bevinden zich zes andere bedrijven met pluimvee. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat deze bedrijven screenen op vogelgriep. In de 10-kilometerzone liggen 43 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod. Een klein deel van dit gebied ligt in Duitsland. Daarom is de bewakingszone in het 10-kilometergebied met de Duitse autoriteiten afgestemd.

Stolwijk en Koudum

Binnen de 1- en 3-kilometerzones van de besmette bedrijven in Stolwijk en Koudum liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10-kilometerzone rond beide bedrijven liggen zeven andere pluimveebedrijven. In beide gebieden geldt per direct het vervoersverbod.

30 besmettingen leghennen

Met de besmettingen in Oostrum, Stolwijk en Koudum komt het aantal besmettingen deze maand op vier. De eerste besmetting was een bedrijf met met vleeskuikenouderdieren in Uden (N.-B.).

Sinds vorig jaar oktober zijn 30 AI-besmettingen op bedrijven met leghennen vastgesteld. Daarbij zijn bij 1,9 miljoen leghennen geruimd. In die periode zijn 26 bedrijven met in totaal minstens 470.000 leghennen preventief geruimd.

Het bedrijf in Koudum is het vierde bedrijf met grootouderdierenvlees. In totaal zijn op die vier bedrijven 98.000 grootouderdieren geruimd.

Vervoersverbod

Het vervoersverbod in een beperkingsgebied rond een uitbraak heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht; zo is het in het 10-kilometergebied verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Er gelden landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels (dit zijn gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels), tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Sinds 5 oktober 2022 is ook de landelijke ophok- en afschermplicht van kracht.

 
 

Inloggen op de ledenportal