Landsbond Pluimvee: Nieuwe besmettingen bij hobbyhouders Opheffen van de zone Hoogstraten

30-11-2022

Er zijn deze week nieuwe besmettingen met het hoogpathogene H5N1 virus vastgesteld bij een hobbyhouder in Lennik (Vlaams-Brabant) en een roofvogelhouder in Lontzen (Luik). In beide gevallen worden de maatregelen beperkt tot enkel de besmette site. Er zijn dus geen beperkingszones afgebakend, noch bijkomende maatregelen getroffen in de omgeving van de betrokken sites. De bron van besmetting is te zoeken bij directe of indirecte contacten met besmette wilde vogels.

 

Het FAVV benadrukt dat de besmettingen bij wilde vogels onrustwekkend hoog blijven. In de afgelopen 2 weken werden 17 nieuwe besmettingen met het H5N1 virus vastgesteld, verspreid over het land. De omgevingsdruk is dus nog steeds erg hoog. Het risico van insleep in de stal is dus zeker nog niet afgenomen.

 

Opheffen van de zone Hoogstraten

 

Er is tenslotte ook goed nieuws: de eindscreening in de zone Hoogstraten is met gunstig resultaat afgerond. De bewakingszone Hoogstraten wordt dan ook in de nacht van zondag 27 op maandag 28 november opgeheven. Er zijn daar dan nog enkel de landelijke maatregelen van kracht.

 

In de zone Turnhout zal de eindscreening worden georganiseerd in de week van 5 december.

 

Bron: FAVV – Foto: Pluimvee

 

Te vinden in: Alle categorieën , Antwerpen , Limburg

 
 

Inloggen op de ledenportal