De Heus: Vanaf wanneer mogen we pluimvee vaccineren tegen vogelgriep?

15-12-2022
Momenteel zijn veel pluimveehouders huiverig voor vogelgriep, oftewel aviaire influenza (AI). De huidige uitbraken zijn immens. Veel bedrijven zijn al betrokken geweest bij een uitbraak of ondervinden de gevolgen ervan door een ingesteld BT-gebied (Beschermings- en Toezichtgebied). Bijna alle pluimveehouders worden direct geconfronteerd met de gevolgen van vogelgriep en de strenge beperkingen die dit met zich meebrengen. De roep om te vaccineren tegen vogelgriep neemt daarom toe.

AI is nauwelijks meer tegen

te gaan Vogelgriep is inmiddels wereldwijd verspreid en door de vogeltrek kunnen wilde vogels het hoog pathogeen avian influenza (HPAI) meebrengen. Andere landen in Europa ondervinden dan ook dezelfde problemen als wij in Nederland en België. Gezien de vele uitbraken en het voorkomen van HPAI in de natuur, is HPAI niet meer beheersbaar te houden bij commercieel gehouden pluimvee. Ook is gebleken dat bij goede hygiënische maatregelen op het bedrijf nog steeds vogelgriep binnen kan komen – alhoewel goede hygiënische maatregelen wel noodzakelijk zijn en daarmee hoge risico’s beperkt worden. Europese wet- en regelgeving Met betrekking tot AI-vaccinatie is Nederland sterk afhankelijk van Europese wet- en regelgeving. Europese wetgeving staat alleen AI-vaccinatie toe in noodsituaties.Om een uitbraak beheersbaar te maken wordt er op omliggende bedrijven gevaccineerd om gevaccineerde pluimvee daarna te kanaliseren, zodat gevaccineerde pluimveeproducten niet bij de consument terecht komen.

Algemene AI-vaccinatie

In zowel Nederland als de rest van Europa wordt veel gesproken over het algemeen vaccineren van pluimvee tegen AI. Op langere termijn zal dit zeker helpen, maar opkorte termijn zullen er nog veel hobbels moeten worden genomen om AI-vaccinatie bij pluimvee toe te staan. Gelukkig is hier veel aandacht voor en wordt er door de autoriteiten op zowel Europees als nationaal niveau hard gewerkt om massaal tot AI-vaccinatie over te kunnen gaan.

Eén AI-vaccin wel toegestaan

Momenteel is maar één AI-vaccin toegelaten op de Europese markt en men verwacht dat op korte termijn meerdere vaccins toegelaten zullen worden. Zo wordt er nu onderzoek gedaan om de werking van vaccins beter te begrijpen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar mogelijke AI-veldvirusverspreiding bij gevaccineerde koppels en in hoeverre gevaccineerde koppels beschermd zijn tegen het AI-veldvirus. Gedeeltelijk vinden deze onderzoeken ook in Nederland plaats.

Monitoring van gevaccineerde koppels

Nieuwe Europese regelgeving is in de maak. Het uitgangspunt daarbij is dat er streng, maar ook duur, toezicht is op AI-gevaccineerde koppels. Indien producten van gevaccineerde koppels worden geëxporteerd, weet het importerende land dat het koppel vrij is van AI-virus en dat het koppel gevaccineerd is. Dit is belangrijk om te garanderen dat producten vrij zijn van het levende AI-virus. Binnen Europa zijn landen nog zeker niet eensgezind en momenteel wil een aantal landen geen producten van gevaccineerde koppels ontvangen.

Export buiten Europa

Nederland exporteert ook veel pluimvee en pluimvee-gerelateerde producten naar landen buiten Europa. Dit is bijvoorbeeld hoogwaardige fokmateriaal, zoals eendagskuikens voor grootouderdierenproductie of ouderdierenproductie, of (broed)eieren. Daarnaast exporteert Nederland veel producten vanuit de eindschakels (ei- en vleesproducten). De meeste landen hebben strenge importeisen en staan niet toe dat producten van gevaccineerde koppels geïmporteerd worden. Overheden moeten dus nog veel lobbyen om AI-vaccinatie mogelijk te maken, exportverboden te voorkomen en daarmee onze marktenstabiel te houden.

Bepaalde groepen dieren vaccineren?

Binnen de sector pluimvee wordt ook gekeken of alleen bepaalde diergroepen gevaccineerd kunnen worden, zodat dit geen effect heeft op diergroepen die erg afhankelijk zijn van export.

Huidige maatregelen blijven belangrijk

Of AI-vaccinatie er gaat komen is geen vraag meer. Gezien de publieke opinie en de druk op de sector, zullen we moeten overgaan op het vaccineren van dieren. De vraag is wanneer we kunnen beginnen met het beschermen van onze koppels tegen vogelgriep. Tot die tijd moeten we alle maatregelen blijven nemen om vogelgriep buiten de deur te houden. Daarbij zijn bewustwording van het gevaar en de te nemen hygiënische maatregelen op een bedrijf het belangrijkste.

 
 

Inloggen op de ledenportal