Boerderij: Wetenschapper mag pluimveestal in ondanks bezoekverbod

19-12-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Wetenschappers mogen ondanks het bezoekverbod pluimveestallen in als ze onderzoek doen op het gebied van volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of milieu.

Voor pluimveebedrijven geldt een bezoekverbod voor de dierverblijfplaatsen in verband met het risico op de verspreiding van vogelgriep. Uitsluitend bezoek voor diergezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid mag. In de praktijk is dat de pluimveehouder en de dierenarts. Voeradviseurs mogen niet de stal in. Praktijkonderwijs is onder voorwaarden ook toegelaten.

Volgens de nieuwe regeling, die 16 december inging, geldt nu dus ook voor wetenschappelijk onderzoek een uitzondering. Bij bezoek aan de vogelverblijfplaatsen moeten wetenschappers zich wel houden aan het hygiëneprotocol. Bovendien moet het bezoek worden geregistreerd.

 

Waarborging doorgang onderzoeken pluimvee

Voor wetenschappers wordt een uitzondering gemaakt omdat het bezoekverbod al langere tijd van kracht is en onduidelijk is wanneer het kan worden ingetrokken. Dat zou betekenen dat belangrijke onderzoeken geen doorgang kunnen vinden.

Wetenschapper niet in stal in regio’s 7, 10 en 19

Die uitzondering van het bezoekverbod geldt echter niet in de regio’s 7, 10 en 19, waar veel pluimveebedrijven zitten. Mocht er in die gebieden een vogelgriepuitbraak zijn, dan zijn de gevolgen extra groot.

 
 

Inloggen op de ledenportal