Boerderij: Legpluimveehouders profiteren van hoge prijzen

23-12-2022

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

Legpluimveehouders hebben dit jaar ondanks de hoge voer- en energieprijzen gemiddeld een hoger inkomen dan in 2021. De gestegen kosten voor voer en energie worden ruimschoots gecompenseerd door hoge eierprijzen. De verschillen tussen bedrijven zijn echter groot.

Peter van Horne, econoom pluimveehouderij bij Wageningen Economic Research (WEcR) zag in de veertig jaar dat hij zich met dit thema bezighoudt nog nooit zulke hoge zulke eierprijzen. “Alles komt dit jaar samen: positieve én negatieve factoren. De markt is goed, die is zich aan het herstellen van de coronacrisis. Maar ook de prijzen voor energie en voer zijn hoog en de vogelgriep ontwikkelde zich dramatisch. Tel daarbij op de heffingsvrije import uit Oekraïne, ingesteld om dat land een beetje te helpen. Desondanks zijn de inkomens goed.” Nu er goed geld verdiend wordt, zal er voor een opkoopregeling weinig animo zijn, zo verwacht hij.

Gemiddeld inkomen op 112.000 euro

Wageningen Economic Research raamt het gemiddelde inkomen van leghennenhouders in 2022 op € 112.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een toename met twee derde. In 2022 ligt het gemiddelde inkomen van legpluimveehouders hoger dan dat van vleeskuikenhouders, maar de afgelopen tien jaar deden juist de vleeskuikenbedrijven het gemiddeld beter met € 94.000 per onbetaalde aje tegen gemiddeld € 60.000 voor een legbedrijf.

Vogelgriep

Maar het ene bedrijf is het andere niet. Sommige ondernemers zijn getroffen door een uitbraak van vogelgriep, preventief geruimd of zaten in een beperkingsgebied en kregen met langdurige leegstand te kampen. Van anderen worden de vrije-uitloopeieren afwaardeerd in verband met de ophokplicht die langer duurt dan zestien weken. Zij kijken op een andere manier terug op 2022 dan pluimveehouders die hun eieren kwijt kunnen tegen een goede prijs. Eén op de vijf legbedrijven heeft in 2022 een negatief inkomen van maximaal € -75.000 euro per aje. De best presterende legpluimveehouders verdienden gemiddeld meer dan € 238.000 per aje.

Oorlog Oekraïne

De impact van de oorlog in Oekraïne is groot. Zowel de voerprijzen als de energieprijzen zijn fors gestegen. Voor de 546 legbedrijven geldt echter dat de opbrengsten méér zijn stegen dan de kosten. De gemiddelde eierprijs − inclusief contracten − is in 2022 met 33% gestegen ten opzichte van 2021, maar wel met grote verschillen tussen de diverse segmenten en tussen markt- en contractprijzen.

Tekst gaat door onder grafiek

Minder contracten met vaste prijs

De marktprijs voor scharreleieren inclusief contracten steeg met twee derde, die van kooi-eieren zelfs met 91%. De marktprijzen voor vrije-uitloopeieren worden 41% hoger geraamd dan in 2021. Zo’n 90% daarvan wordt verkocht op basis van contractprijzen en die zijn slechts 7% hoger dan in 2021. De contractprijzen van biologische eieren en scharreleieren worden geraamd op respectievelijk +5% en +16%. Door de extreme prijsontwikkeling worden er echter minder contracten met een vaste prijs afgesloten.

De legsector heeft al sinds eind 2019 − dus nog voor de oorlog in Oekraïne − last van hogere voerprijzen, vooral door duurder graan. De voerkosten maken in 2022 circa 60-65% uit van de totale kosten en zijn gemiddeld met 34% gestegen. “Het huidige geraamde inkomen ligt desondanks € 27.000 boven het meerjarig gemiddelde van 2017-2021”, aldus WEcR. De kosten van mestafzet worden 18% lager geraamd dan in 2021.

 
 

Inloggen op de ledenportal