Boerderij: Pluimveesector wacht uitdagend 2023

12-01-2023

Redactie

Bouke Poelsma

freelance redacteur

Belangenbehartigers Kees de Jong (LTO/NOP), Bart-Jan Oplaat (NVP), Werner Buck (Anevei) en Gert-Jan Oplaat (Nepluvi) blikken vooruit op het uitdagende jaar 2023 voor de pluimveesector.

Stikstof, dierenwelzijn én het verdienmodel staan centraal in 2023, het jaar waarin het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), het Convenant Dierwaardige Veehouderij én het Landbouwakkoord hun beslag moeten krijgen. Rond de jaarwisseling heerst nog veel onzekerheid over de precieze invulling ervan. Belangenbehartigers spreken hun zorgen uit en vragen om duidelijkheid en vooral ook om perspectief. Ook de aanhoudende vogelgriepdreiging is en blijft een belangrijk aandachtspunt.


 
 

Inloggen op de ledenportal