Pluimvee Landsbond: Wijziging Europese regelgeving komt te laat voor vrije uitloopbedrijven

12-01-2023

Alle tomen die opgezet zijn vóór 5 oktober 2022, verliezen vanaf donderdag 26 januari 2023 hun vrije-uitloopstatus. Vanaf dan moeten die bedrijven omschakelen van een code 1 naar een code 2 stempelplicht door de aanhoudende ophokplicht die de 16 weken termijn zal overschrijden.

Op 5 oktober 2022 werd er door federaal minister Clarinval een nationale ophokplicht ingesteld voor het pluimvee van in Sanitel geregistreerde pluimveehouders. Dit heeft tot gevolg dat legkippen die normaal gezien in een houderijsysteem met ‘vrije uitloop’ worden gehouden sindsdien moeten binnen blijven in de stal.

 

Herziening uitzonderingsregel komt te laat

De Europese regelgeving rond handelsnormen voor pluimveevlees en eieren bepaalt dat, om eieren in de handel te mogen brengen onder de noemer ‘afkomstig van vrije uitloop’, de toegang tot de vrije uitloop niet mag beperkt worden. Bij het ophokken van leghennen vervalt bijgevolg de status van ‘afkomstig van vrije uitloop’. Er is echter wel een uitzondering indien er een ophokplicht door de federale overheid wordt ingesteld in het kader van het Europees recht ter bescherming van de gezondheid van mens en dier.

Een voorbeeld hiervan is het risico op uitbraken van hoogpathogene vogelgriep. Op deze manier gaat de status ‘vrije uitloop’ niet onmiddellijk verloren maar mogen leghennen gedurende maximaal 16 weken opgehokt worden. Deze maximale termijn van 16 weken vangt aan op de datum waarop de toegang tot de uitloop in de openlucht van de toom hennen in kwestie daadwerkelijk werd beperkt. Dit betekent dat vanaf donderdag 26 januari 2023 de eerste tomen hennen hun status ‘vrije uitloop’ verliezen. Dit geldt alvast voor tomen die zijn opgezet vóór 5 oktober 2022. Belangenverdedigingsorganisaties, waaronder de Landsbond Pluimvee, hadden bij Europa druk gezet om dit te herzien. Echter is de herziening van die handelsnormen nog niet goedgekeurd waardoor voorlopig alles blijft bij het oude.

En nu…

Leghennenbedrijven die beschikken over stallen met vrije uitloop en waarvan tomen door het overschrijden van de 16-weken termijn ten gevolge van de ophokplicht hun status ‘vrije uitloop’ verliezen, moeten hierdoor:

• bij de stempeling van hun eieren omschakelen van code 1 (vrije uitloop) naar code 2 (scharrel) en mogen dus niet langer code 1 stempelen.

• de verpakking van de eieren aanpassen:

  • Ofwel de eieren verpakken in doosjes voor scharreleieren zonder bijkomende vermeldingen;
  • Ofwel de eieren verpakken in de gebruikelijke doosjes voor vrije uitloop-eieren op voorwaarde dat er voldoende stickers worden aangebracht op de verpakking, met name op alle verwijzingen naar ‘vrije uitloop’. Deze stickers geven aan dat de hennen momenteel binnen verblijven.

 

Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de pakstations die eieren afkomstig van vrije uitloop-bedrijven stempelen en verpakken.

 

Opgelet: het verpakken van eieren in doosjes bestemd voor vrije uitloop waarbij alle verwijzingen naar vrije uitloop zijn overplakt, is enkel toegelaten voor eieren afkomstig van vrije uitloop-bedrijven waarvan de hennen door de ophokplicht hun vrije uitloop-status verliezen.

 

De controle op de verpakkingen (eierdoosjes) en de gebruikte communicatie richting de consument (zoals de stickers) behoort tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Zij kunnen hierop controles uitvoeren.

 

Indien de nationale ophokplicht door minister Clarinval wordt opgeheven én leghennen terug de buitenbeloop dagelijks kunnen betreden, kan er onmiddellijk omgeschakeld worden van code 2 (scharrel) naar code 1 (vrije uitloop).

Tekst: Pluimvee/DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ – Bron: DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 

 

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën

 
 

Inloggen op de ledenportal