Pluimvee Landsbond: Vermeerderingsbedrijf in Zonnebeke geruimd na vogelgriepbesmetting

27-01-2023

Er is een vandaag een ruiming uitgevoerd in de zone Wervik omwille van het vaststellen van een laagpathogeen H5N1-virus. Deze ruiming is gebeurd omdat er viruscirculatie op het betrokken bedrijf aan de gang was en er risico was op omvormen naar een hoogpathogeen virus en verdere verspreiding binnen de sector. Het betrokken bedrijf is een vermeerderingsbedrijf in Zonnebeke. Op het bedrijf was in de afgelopen dagen een legdaling en een beperkte sterfte vastgesteld. De 17.000 moederdieren werden geëuthanaseerd.

Ondanks dat dit ook een virus is met een H5N1-opbouw, gaat het om een compleet ander virus dan de hoogpathogene virussen die de uitbraken van de afgelopen weken en maanden hebben veroorzaakt.

Omdat het om een laagpathogeen virus gaat, het een recente besmetting betreft en het bedrijf al onder de maatregelen van de beschermingszone Wervik valt, worden er geen bijkomende maatregelen genomen. Er worden geen nieuwe zones afgebakend. De bestaande zonering rond Wervik 1 en 2 blijft gewoon behouden, met de al vastgelegde timing. De bestaande derogaties in de zones Wervik blijven lopen, deze kunt u hier raadplegen.

Bron: FAVV 

 
 

Inloggen op de ledenportal