Boerderij: Eierprijzen blijven stabiel

27-01-2023

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

De eiermarkt was deze week licht vriendelijk, de eieren konden aardig goed worden afgezet. De markt is al weken goed en gezond en beweegt zich op een uitzonderlijk hoog niveau.
De consumptie loopt goed, bij de pakstations is een kleine beetje voorraadvorming. Al met al weinig spannend, zoals al weken het geval is.De prijzen bleven ook in deze laatste week van januari stabiel. En zijn op dit hoge prijsniveau marginaal.

 

Barneveld

Barneveld noteerde de lichte kooi- en scharreleieren tot 20 cent hoger, over alle gewichten was de verhoging bij beide soorten 6 cent. De handelsnotering Amsterdamse Grossiers Index ging wat omhoog, behalve bij de S-eieren. Gemiddeld noteerden de vier gewichtsklassen bij de witte scharreleieren 4 cent hoger, bij de bruine 9 cent.

De Duitse Weser-Ems bleef nagenoeg onveranderd. Alleen de witte XL-scharreleieren gingen omlaag (met 8 cent), de andere gewichten voor witte eieren en alle gewichten voor bruine eieren noteerden gelijk aan week eerder.

De Franse Rungis-notering voor kooi-eieren bleef voor de vijfde week op een rij onveranderd.

NOP-richtprijs

De NOP-richtprijs voor scharreleieren ging voor de M-eieren licht omhoog, maar noteerde de L-eieren wat lager. Gemiddeld over alle eigewichten ging de richtprijs voor de witte met 3 cent omlaag en bleven de bruine op dezelfde prijs hangen. De NOP-richtprijs voor scharreleieren 62/63 gram bleef bij witte € 15,06 en ging bij de bruine met 2 cent omhoog naar € 15,18. In de vierde week van 2022 noteerde de NOP de 62/63 grams witte scharreleieren onveranderd op € 6,72 en de bruine op € 7,51 (+8 cent).


 

De eierverwerkende industrie kocht deze week een fractie minder dan vorige week, toen de industrie ook al wat terughoudender was. De Duitse industrie lijkt wat kooplustiger dan de Nederlandse. Een Duitse marktanalist meldt dat de vraag van de verwerkende voedingsmiddelenindustrie op dit moment zwak is. En voorspelt dat als de vraag vanuit de voedingsmiddelenindustrie de komende weken weer aantrekt toenemende aanbodknelpunten niet zijn uit te sluiten. Voor de komende Paasdagen is een groot aantal kleurbare eieren nodig, die volgens hem niet in de benodigde hoeveelheid beschikbaar zijn.

Eieren voor industrie

De Duitse Weser-Ems industrienotering voor scharreleieren daalde met twee cent naar € 2,36, die voor kooi-eieren met twee cent naar € 2,21. De Rungis-industrienotering voor kooi-eieren bleef voor de negende week onveranderd € 2,37.

De NOP-richtprijs voor industrie-kooi-eieren daalde met 1,1 cent naar € 2,273, die voor industrie-scharreleieren met 1,9 cent naar € 2,326. Ter vergelijking: vorig jaar stonden in week 4 de NOP-industrienoteringen op 98,9 cent (kooi) en € 1,030 (scharrel). De huidige NOP-industrienoteringen zijn 1,3 keer (kooi) en 1,25 keer (scharrel) zo hoog als vorig jaar in deze week.

 

In Noordwest-Europa is het aanbod van eieren voldoende, maar niet in het gehele assortiment. Een Duitse marktanalist meldt dat tafeleieren schaars zijn en dat gevraagde hoeveelheden in de meeste gevallen niet kunnen worden geleverd.

Met het verstrijken van de 16-wekentermijn is het aanbod van vrije-uitloopeieren in Nederland sinds deze week sterk gedaald. Alleen eieren van koppels die na het ingaan van de ophokplicht zijn opgezet mogen nog als vrije-uitloopei worden afgezet. Voor de afzet en zeker ook de export is dit zorgelijk. Het Nederlandse vrije-uitloopei dreigt van de (export-)markt te verdwijnen. “Een somber toekomstperspectief”, aldus een handelaar/exporteur.

Omschakeling naar scharreleieren

De omschakeling van biobedrijven naar scharrel, die al weken gaande is, zet door. Geen slechte keus: scharreleieren leveren maar iets minder op, terwijl het voer stukken goedkoper is dan biologisch voer. Heeft het hiermee te maken dat er al winkelschappen zijn gezien waar scharreleieren ontbraken? ‘Dit product is tijdelijk niet leverbaar.’

Vogelgriep, met recent drie uitbraken in Nederland, blijft zorgen baren. En de marktprijs beheersen, want emotie beïnvloedt de stemming op de markt. Komende week zal het nog niet zo veel effect hebben en wordt weinig verandering in vraag en aanbod en de prijs verwacht.

Prognose prijs eieren: prijshoudend.

Lees ook: marktanalyse vleeskuikens

Meer informatie over de prijzen van eieren vind je in Boerderij Marktprijzen:

 
 

Inloggen op de ledenportal