Boerderij: Verordening producten gevaccineerd pluimvee bijna af

30-01-2023

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

De Europese verordening waarin de handel in vlees en eieren van tegen vogelgriep gevaccineerd pluimvee wordt geregeld, is bijna klaar. Dat schrijft minister Adema van LNV in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Adema stelt dat de Europese verordening “zo goed als gereed” is. In de verordening wordt vastgelegd dat de handel in vlees van gevaccineerde kippen en in consumptie- en broedeieren en eensdagskuikens onder voorwaarden mogelijk wordt. De verplaatsing van levende gevaccineerde kippen van de ene naar de andere EU-lidstaat is echter niet toegestaan.

Adema schrijft dat, afgezien van de wettelijke regels, bijvoorbeeld retailers een voorkeur zouden kunnen hebben voor producten van niet-gevaccineerd pluimvee. Daarom worden geregeld gesprekken met andere lidstaten gevoerd over de acceptatie van producten van gevaccineerde dieren. Er is bovendien aandacht voor de gevolgen van vaccinatie voor de handel met derde landen.

Resultaten proeven uitgesteld

Wanneer de verordening van toepassing wordt, hangt volgens Adema af van de Europese Commissie. Maar het is natuurlijk ook afhankelijk van wanneer gevaccineerd kan worden. Minister Adema maakte eerder al bekend dat de rapportage van de uitkomsten van de vaccinatieproeven van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) waren doorgeschoven van december naar eind januari, maar dat wordt nu “in de loop van februari”. Hij rekent erop de Tweede Kamer begin maart daarover te informeren. Afhankelijk van de resultaten van de proeven, kan eind van kwartaal gestart worden met een veldproef.

Impactanalyse

In oktober kondigde de minister het Intensiveringsplan preventie vogelgriep aan. Adema laat nu weten vooraf een impactanalyse te doen om, te bepalen in welke mate beperkingen in waterrijke gebieden daadwerkelijk het risico op uitbraken bij pluimveehouderijen terugdringen. Daarmee voert hij de motie Van der Plas uit.

Risico blijft hoog

De minister stuurt bovendien de inschatting mee op het vogelgrieprisico van de Deskundigengroep Dierziekten. Die noemt de kans dat een pluimveehouderij in Nederland besmet raakt met HPAI nog steeds hoog in alle 20 regio’s in Nederland. Er is in december vogelgriep vastgesteld bij een otter en een bunzing maar er is volgens de deskundigengroep geen aanwijzing voor verspreiding tussen zoogdieren in het wild in Nederland.

 
 

Inloggen op de ledenportal