Boerderij: Britse pluimveehouders werken aan CO2-neutrale eieren

27-02-2023

Redactie

Fabian Brockotter

Hoofdredacteur Poultry World

Wanneer consumenten bewust biologische eieren kopen, gaan ze ervan uit dat die ook duurzaam zijn. Om dit idee te onderbouwen, heeft het Purely Organic-assortiment van Noble Foods de gecertificeerde CO2-neutrale status aangevraagd. Biologische legpluimveehouders Rob en Sally Nicholls in Belchford (Gr.-Br.) omarmen het plan volledig, omdat het zowel het klimaat als de winstgevendheid verbetert.

Pluimvee maakt al zolang ze zich kunnen herinneren deel uit van het leven van Rob en Sally Nicholls. Jarenlang hadden ze een bedrijf dat zowel leg- als vleeskuikenstallen schoonspoot.
Tekst gaat verder onder kader en foto’s

In 1996 startten ze een ??eigen boerderij toen een landgoed in de glooiende heuvels van de prachtige Lincolnshire Wolds in drie delen te koop kwam. “We hadden het geluk dat we een klein stuk bouwland konden kopen met een huis erop”, zegt Sally. Het was voor het stel de plek om een ??nieuw bedrijf te combineren met hun passie voor de paardenfokkerij. Het bouwland werd omgezet in weiland en de bestaande schuur gebruikt voor leghennen met vrije uitloop.


De biologische hennen hebben vrij toegang tot het erf en het aangrenzende bos.

In de eerste jaren werden er mobiele pluimveestallen aan het bedrijf toegevoegd en vroeg het stel een biologische certificering aan. “De omschakeling van vrije uitloop naar biologisch was niet zo ingewikkeld, maar het gaf ons wel de mogelijkheid om een ??interessante markt met toegevoegde waarde aan te boren. Aangezien onze boerderij slechts 7.000 leghennen huisvest, was het maximaliseren van de inkomsten het meest logisch”, zegt Rob.

Prestaties op peil

De Lohman Brown-hennen zwerven vrij rond in aanplant die in twintig jaar uitgroeide tot een echt bebost gebied. Het huidige koppel (twee leeftijden) heeft een legpercentage van 96% op 26 weken en 82% op 74 weken. Rob: “Deze hennen passen echt bij ons. Ze leggen constant, zijn lekker rustig en leveren goede gemiddelde resultaten. De sterfte is wat aan de hoge kant, maar ik zou ze niet willen inruilen voor dieren die sneller gestrest zijn.”

De Nicholls ontsnapten aan de meeste maatregelen ter voorkoming van vogelgriep. Er gold wel geruime tijd een ophokplicht, wat resulteerde in de inzet van extra strooisel en een grotere mestproductie. “Omdat biologische mest schaars is, krijgen we er € 12,60 per ton voor. Extra mestproductie is nooit een probleem”, lacht Rob. Hij vervolgt: “De vogelgriepsituatie is zorgelijk. Het virus wordt steeds endemischer in het VK. Daarom hebben we ons aangemeld voor de vogelgriepverzekering van onze afnemer Noble Foods. Bij een uitbraak hebben we bovenop de vergoedingen van directe schade door de overheid iets meer zekerheid. Dat geeft rust, al doen we er alles aan om risico’s te beperken met verhoogde biosecurity.”


Consumenten die biologische eieren kopen, verwachten ook vrijloop en duurzaamheid. Beide zijn gegarandeerd onder het Noble Foods Purely Organic- label.

Ziektebewustzijn op de boerderij van de Nicholls gaat verder dan de erfgrenzen. “Ondanks dat we omringd zijn door akkerbouwers, zijn er aardig wat pluimveehouderijen in de buurt, zowel leg- als vleeskuikenbedrijven”, vertelt Sally. De leghennenhouders vormen een hechte gemeenschap. Sally legt uit: “We bellen elkaar regelmatig om stappen op de boerderij af te stemmen, zoals bijvoorbeeld over IB-vaccinatie. We willen op dezelfde golflengte zitten als het gaat om de inzet en timing van vaccins, want daar kunnen we allemaal van profiteren.”

Puur biologisch

Samen met dertien andere bedrijven produceren de Nicholls voor het merk Purely Organic van verpakker/eierhandelaar Noble Foods, die ook de grootste legpluimvee-integratie in het Verenigd Koninkrijk is. Rob: “Door de jaren heen zien we een groeiende vraag naar biologische eieren. Er zijn wel enkele schommelingen in de groei geweest. Vooral in tijden van economische onzekerheid en druk op het beschikbare inkomen stagneert de marktgroei. Dat zagen we in 2008 en ik verwacht nu weer een zelfde effect door de huidige snelle stijging in de kosten van levensonderhoud”. Hij vervolgt: “Ik geloof dat consumenten niet voor niets kiezen voor biologische eieren. Ze willen duurzamer zijn en het is aan ons om aan die verwachting te voldoen.”

Consumenten willen duurzamer zijn en het is aan ons om aan die verwachting te voldoen

Purely Organic is momenteel het grootste merk op de Britse markt voor biologische eieren en het snelst groeiende merk binnen Noble Foods. De totale biologische eiersector zet ruim € 84 miljoen om waarbij biologische eieren 8,3% waarde en 4,7% volumeaandeel vertegenwoordigen van de gehele tafeleierenmarkt. Purely Organic zet € 17,2 miljoen om en is in volume met 30,3% gegroeid ten opzichte van 2021.

Op weg naar klimaatneutraal

Noble Foods heeft haar CO2-footprint bekeken over de hele productie- en verpakkingsketen. De integratie verkleint de ecologische voetafdruk van voer door lokaal geproduceerde grondstoffen in te kopen en door de grondstoffen met de hoogste CO2-voetafdruk te vervangen waar dit technisch haalbaar is. Het bedrijf vermindert de CO2-uitstoot in het deel van de keten na de leghennenhouder door energie-efficiëntiemaatregelen, zoals continue monitoring en sturing van de grootste energieverbruikers in zijn grootste verpakkingscentrum. Het zet ook in op detectie van persluchtlekkage in de verpakkingsmachines, naast vervanging van verlichtings- en verwarmingssystemen door zuiniger varianten. Rob en Sally hebben voor dat doel ook 30 kilowatt aan zonnepanelen geïnstalleerd om het energieverbruik van hun boerderij te compenseren.


Rob en Sally Nicholls hebben om het energiegebruik van hun bedrijf te compenseren 30 kilowatt aan zonnepanelen geïnstalleerd.

Terwijl de Noble Foods biologische boerderijen zich richten op duurzame praktijken, moest het bedrijf om de nul-koolstofemissies in de keten te bereiken koolstofemissies compenseren. Het doet dat door een project voor hernieuwbare energie met windmolend op het meer van Nicaragua te financieren.

Noble Foods realiseert zich dat CO2-compensatie slechts een deel van de oplossing is. Het is vastbesloten om zijn CO2-voetafdruk jaar na jaar te verminderen, wat noodzakelijk is om uiteindelijk een ??CO2-neutrale status te bereiken zonder compensaties.

Sally en Rob horen dat de klimaatneutrale status goed aanslaat bij consumenten. Rob: “Het is voor ons een meerwaarde om de biologische markt op te gaan, maar uiteindelijk is het ook een bewuste keuze voor een milieuvriendelijke teelt.”

Lees meer over koolstofvastlegging

 
 

Inloggen op de ledenportal