Boerderij: Pluimveesector: voorwaarden vaccinatie onwerkbaar

24-02-2023

Redactie

Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

De pluimveesector heeft grote zorgen over de kosten en uitvoerbaarheid van de Europese afspraken over de handel in (producten van) gevaccineerde dieren.

Wettelijk is het mogelijk om te vaccineren en om de producten van de dieren te verhandelen. Echter, de voorwaarden rond vaccinatie zijn zo streng, dat de pluimveesector vreest dat het praktisch niet uitvoerbaar is.

Met name de monitoringseisen van de Europese Commissie op bedrijven die vaccinatie toepassen zijn hoog. Een bedrijf moet iedere 30 dagen serologisch en klinisch onderzocht worden door een dierenarts om aan te tonen dat er geen vogelgriep is (geweest). Daarnaast is wekelijks serologisch onderzoek verplicht bij dode dieren.

Onbegrijpelijk dat er niet haalbare eisen worden gesteld

Kees de Jong, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP, is positief dat er een stap naar vaccinatie is gezet, maar noemt de eisen niet werkbaar. “De eisen voor monitoring zijn zo hoog, dat op deze manier vaccinatie niet grootschalig uitgevoerd kan worden. Het is onbegrijpelijk dat we met elkaar naar vaccinatie willen, maar dat er dan zulke niet haalbare eisen worden gesteld”, aldus De Jong.

De Efsa (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) komt later dit jaar met een advies over de monitoring van bedrijven waar sprake is van vaccinatie. De Jong hoopt dat aan de hand daarvan de monitoring teruggaat naar een niveau dat haalbaar en betaalbaar is.

Lees onderaan dit artikel: Europese regels voor vaccinatie tegen vogelgriep

Afspraken over afzet naar derde landen

Voorzitter Gert-Jan Oplaat van Nepluvi is op zich positief dat de pluimveesector tot vaccineren kan komen, als er een vaccin toegelaten wordt. “Ik ben blij dat we van elkaar accepteren dat producten van gevaccineerde dieren over de grens kunnen worden gebracht binnen de EU. Het is voor ons wel van belang dat er ook afspraken worden gemaakt met derde landen, met name met het Verenigd Koninkrijk. Dat is met een exportwaarde van bijna € 1 miljard financieel onze grootste afnemer”, aldus Oplaat.

Naast deze exportmogelijkheden heeft Oplaat ook zorgen over de uitvoerbaarheid en de hoge kosten van de monitoringsprogramma’s. Het vraagt namelijk intensieve inzet van dierenartsen. In meerdere Europese landen, waaronder Nederland, is er een tekort aan overheidsdierenartsen die deze monitoring moeten uitvoeren.

Lees ook: Vaccinatie tegen vogelgriep mag van Europa

Zorgen over kosten monitoring

Werner Buck van de vereniging van eierhandelaren Anevei deelt die bezorgdheid over de hoge kosten van de intensieve monitoring bij vaccinatie. Hij vindt het vooral van belang dat er goede afspraken gemaakt worden met Duitsland. Dit land is namelijk de belangrijkste afnemer van Nederlandse eieren. Buck hoopt bovenal dat er snel een effectief vaccin komt tegen vogelgriep. In diverse landen lopen praktijkproeven of worden proeven opgezet. “Het is nog een heel traject, voordat we over kunnen gaan op vaccinatie”, benadrukt Buck.

LNV erkent bezorgdheid over handel

Het ministerie van LNV erkent de bezorgdheid over de handelsaspecten. “Los van de wettelijke regels zouden private partijen, zoals winkelketens, een voorkeur kunnen hebben voor producten van niet-gevaccineerd pluimvee. Gesprekken met andere lidstaten over de acceptatie van producten van gevaccineerde dieren worden daarom geregeld gevoerd. De internationale handelsaspecten van vaccinatie hebben onze volle aandacht, het is van groot belang om samen met de sector- en marktpartijen te werken aan brede internationale acceptatie van vaccinatie tegen vogelgriep”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Vaccins tegen vogelgriep

Ook Sjaak de Wit, hoogleraar Integrale Pluimveegezondheidszorg aan de Universiteit Utrecht, en pluimveedierenarts en senior onderzoeker bij GD, benadrukt dat er nog veel stappen gezet moeten worden voordat de pluimveehouderij daadwerkelijk over kan gaan op vaccinatie. Te beginnen bij een beschikbaar vaccin. “Er is in de EU op dit moment één klassiek vaccin goedgekeurd, maar dat staat ver van de huidige veldstammen af en maakt het diagnosticeren van infecties in gevaccineerde koppels ook gecompliceerd. De moderne vaccins die eraan komen zijn nog niet toegelaten”, aldus De Wit.

De hoogleraar is eveneens bezorgd over het eisenpakket dat vanuit de EU opgelegd is aan de monitoring van gevaccineerde koppels. “Dit eisenpakket is zo hoog dat het naast hoge kosten ook onrealistisch veel bedrijfsbezoeken vereist door overheidsdierenartsen. Dit aantal bezoeken is op nationaal niveau zo extreem hoog dat geen enkel land die dierenartsen beschikbaar heeft. Het EU-eisenpakket is helaas slecht doordacht qua uitvoerbaarheid”, vindt De Wit.

 
 

Inloggen op de ledenportal