Boerderij: Risico op vogelgriep bij mens blijft klein, risico op uitbraken wel groter

16-03-2023

Redactie

Kirsten Graumans

redacteur ondernemen

Het risico dat Europeanen besmet raken met vogelgriep blijft klein. Dat melden diverse Europese instanties in hun laatste vogelgriepupdate.

Het risico op besmetting is laag tot matig voor mensen die met gevogelte werken en anderen die in contact komen met vogels en zoogdieren die ziek of dood zijn.

Dat stellen de Europese voedselautoriteit Efsa, het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Europese referentielaboratorium (EURL). De instanties signaleren wel dat de afgelopen maanden diverse mutaties van vogelgriepvirussen zijn aangetroffen die geassocieerd worden met een hoger zoönotisch potentieel.

Meeuwen trekken het land in

De komende maanden gaat het risico op nieuwe vogelgriepbesmettingen bij pluimvee waarschijnlijk omhoog, zo waarschuwen de Europese instanties. Dit komt omdat veel zeemeeuwen besmet zijn met het virus. Onder andere Nederland meldde abnormale sterfte van meeuwenpopulaties. Meeuwen trekken de komende maanden verder het binnenland in. Daardoor gaat het risico op uitbraken in gebieden met pluimvee omhoog.

Tussen 3 december 2022 en 1 maart 2023 is er 522 keer vogelgriep vastgesteld bij gehouden dieren in Europa en 1.138 keer bij wilde vogels. De meldingen komen uit 24 landen. Daarnaast wordt het virus af en toe ook vastgesteld bij zoogdieren.

Controle op vogelgriep intensiveren

Efsa en EURL bevelen aan om de surveillance op vogelgriep bij wilde en gehouden zoogdieren uit te breiden en te verbeteren in gebieden waar het vogelgriepvirus rondwaart, met name bij nertsen en varkens. Vanuit Spanje rapporteerden onderzoekers afgelopen winter dat vogelgriep zich daar mogelijk in een stal met nertsen verspreidde van dier naar dier.

Zogenoemde ‘zoogdieradapatie’ van het vogelgriepvirus is een bron van zorg. Als het virus zich dusdanig aanpast dat het makkelijker tussen zoogdieren wordt verspreid, betekent dit een risico voor verspreiding naar en tussen mensen.

 
 

Inloggen op de ledenportal