NieuweOogst: Hoogleraar: 'Agrarische achtergrond BBB'er geen belemmering bij stikstofstemming'

24-03-2023

Dat een aanzienlijk deel van de zetels in de Provinciale Staten wordt bezet door leden van de BoerBurgerBeweging met een agrarische achtergrond, hoeft bij stemmingen over bijvoorbeeld stikstof niet tot belangenverstrengeling te leiden. Dat zegt Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden bij de Universiteit Leiden.

'Het hele idee is juist dat we ook in de provinciale politiek lekenbesturen hebben, met mensen die kennis hebben uit de praktijk', meldt Boogaard, die als hoogleraar onderzoek deed naar lokale democratie en decentralisatie. 'Er hangt een zweem van verdenkingen om de boeren heen, maar deze situatie is niet uniek. Er hebben altijd boeren in de provinciale politiek gezeten en iedereen in de politiek heeft een persoonlijk belang bij besluiten die worden genomen.'

Als voorbeeld noemt hij een belastingverlaging waar iedereen van profiteert. 'Het is niet zo dat als je kinderen hebt, je je zou moeten onthouden van stemmingen over het onderwijs. Was dat wel zo, dan zouden er vele stemonthoudingen zijn.'

Persoonlijk belang
Anders wordt het als het om een bijzonder persoonlijk belang gaat. 'Stel dat je als Statenlid ook eigenaar bent van een garagebedrijf en er moet gestemd worden over een nieuwe weg die dwars door jouw bedrijf gaat', geeft Boogaard als voorbeeld. 'In zo'n geval heb je een direct persoonlijk belang en moet je je van stemming onthouden. Dat staat ook in de wet.'

Voor een BBB-Statenlid zou van belangenverstrengeling sprake zijn als er gestemd wordt over zijn of haar eigen boerenbedrijf. Maar, zo zegt Boogaard, over zulke gedetailleerde besluiten gaan de Provinciale Staten veelal niet. Zolang de integriteitsregels niet overschreden worden, mogen boeren en boerenvertegenwoordigers dus gewoon meedoen aan stemmingen over plannen voor bijvoorbeeld het reduceren van stikstof. 'BBB profileert zich als partij voor de boeren, niet voor heel Nederland.'

Systeemverandering
Volgens Boogaard kan de samenstelling van de partij van Caroline van der Plas, die grotendeels bestaat uit mensen met een agrarische achtergrond, wel voor een systeemverandering zorgen. 'Van oudsher heb je binnen een partij meer variatie en moet je dus met elkaar al tot overeenstemming zien te komen over bijvoorbeeld economische belangen en de natuur', zegt hij. 'Dat maakt samenwerking met andere partijen makkelijker. In die zin zou de BBB het systeem wel op zijn kop kunnen zetten.'

 
 

Inloggen op de ledenportal