Boerderij: Kamer: deel opruimkosten wilde vogels vergoeden uit DGF

29-03-2023

Redactie

Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

De Tweede Kamer wil de kosten van vrijwilligersorganisaties voor de opruiming van door vogelgriep getroffen wilde vogels uit het Diergezondheidsfonds (DGF) vergoeden.

Het gaat om dierenartskosten en kosten voor beschermingsmaterialen. Een motie van Tjeerd de Groot (D66) werd aangenomen met steun van SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündo?an, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD en PVV.

Volgens De Groot doet de overheid te weinig aan ondersteuning van vrijwilligersorganisaties die vogels opruimen. Ze dragen bij aan de bestrijding van vogelgriep, maar draaien zelf op voor de kosten. Besmette bedrijven krijgen bij ruiming echter wel een vergoeding uit het Diergezondheidsfonds, aldus De Groot.

Minister ontraadt motie

Landbouwminister Piet Adema ontraadde de motie. Het opruimen van vogels is in de eerste plaats een aangelegenheid van de eigenaar of beheerder van de grond, benadrukte hij tijdens het debat. Het ministerie heeft wel een werkgroep Vogelgriep wilde vogels en een landelijke structuur opgezet. “We leveren ook financiële middelen voor die landelijke structuur, maar financiële steun voor kosten die regionale en lokale partijen maken, past daar niet bij”, vindt Adema.

Het Diergezondheidsfonds wordt voor het grootste deel gefinancierd door veehouders, naast een bijdrage van de overheid.

 
 

Inloggen op de ledenportal