Boerderij: Vraag naar eieren blijft goed

14-04-2023

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

In de week na Pasen was de vraag naar eieren goed. Vooral naar scharreleieren. Een marktkenner noemde de vraag zelfs ‘super goed’, ‘beter dan verwacht’. Dat gold niet voor kooi-eieren, want daar was de afzet van iets minder. De afzet van bio-eieren liep goed, net als in de weken voor Pasen.

Het aanbod van eieren is nog steeds aan de krappe kant. De noteringen daalden, maar minder dan gewoonlijk in de week na Pasen.

Barneveld noteerde kooi-eieren gemiddeld 20 cent lager. Barneveld liet bij de scharreleieren alleen de twee zwaarste gewichten zakken, de 64 gram met 5 cent, de 67 gram met 15 cent. De handelsnotering Amsterdamse Grossiers Index liet alle vier gewichtsklassen dalen. De scharrel wit met gemiddeld 25 cent. Scharrel bruin met gemiddeld 24 cent.

De Duitse Weser-Ems liet bij scharreleieren alle gewichtsklassen dalen. De witte met gemiddeld 18 cent. De bruine met gemiddeld 15 cent. Bij de kooi-eieren daalden de prijzen, net als in de voorgaande vier weken, alleen bij de middengewichten. Bij de witte met gemiddeld 12 cent. Bij de bruine met gemiddeld 20 cent.

De Franse Rungis-notering voor kooi-eieren bleef op peil.

NOP-richtprijs scharrel daalt

De NOP-richtprijs voor scharreleieren daalde ruim 20 cent. Gemiddeld over alle gewichten daalde de prijs bij de witte met 23 cent naar € 14,61. Bij de bruine daalde de prijs met 21 cent naar € 14,78. De NOP-richtprijs voor scharreleieren 62/63 gram daalde bij de witte met 26 cent naar € 16,20. Bij de bruine met 21 cent naar € 16,46. Niemand zal erover klagen.

 

Matige vraag zorgt voor lagere industrienoteringen

De industrie liet het ook deze week afweten. Is hier sprake van een kentering in de markt? Nemen ze bij dit prijsniveau orders niet aan en verlagen ze hun productie?

De matige vraag van de verwerkers uitte zich in lagere industrienoteringen. Vooral de Duitse noteringen zakten flink, terwijl vorige week juist de Nederlandse noteringen harder zakten. Volgens een marktkenner moest de Weser-Ems-notering nog een ‘inhaalslag’ maken. En zijn de Nederlandse op dit moment realistischer.

De Duitse Weser-Ems industrienotering voor scharreleieren zakte met 12 cent naar € 2,37. Die voor kooi-eieren daalde met zo’n 10 cent naar € 2,20. De Rungis-industrienotering voor kooi-eieren daalde met 6 cent naar € 2,46.

Lagere notering NOP-richtprijs voor industrie-eieren

De NOP-richtprijs voor industrie-eieren daalde voor industrie-kooi-eieren met 4,4 cent naar € 2,232, die voor industrie-scharreleieren met 6,3 cent naar € 2,270.

De NOP-industrienotering is omgerekend 14,2 cent per ei, dat is 2 cent minder dan de stuksnotering. Nog niet zo lang geleden was de industrienotering vergelijkbaar of zelfs hoger dan de stuksnotering. Het huidige verschil laat zich niet verklaren. Overigens is 14,2 cent voor een industrie-ei natuurlijk een forse prijs.

De NOP-industrieprijs wordt samengesteld uit opgaven van de Nederlandse handel/industrie en de Weser-Ems-notering. Als de NOP-notering lager is dan de Weser-Ems, betekent dit dat de Nederlandse opgaven een stuk lager waren dan de Weser-Ems. Voor een deel laat zich dat verklaren, althans bij scharrel, doordat de Duitse industrie moet voldoen aan KAT en OKT.

 

Afzet eieren omlaag

De eierhandel had het deze week drukker dan gewoon, omdat ze met een werkdag minder min of meer hetzelfde aantal eieren moesten verwerken. De DC’s waren leeg en moest weer bevoorraad worden. Volgende week wordt een terugslag in de afzet verwacht. Met gevolg verder daling van de prijs.

In Duitsland is een tekort aan vrije-uitloopeieren. Dat zal, volgens een Duitse marktanalist, alleen veranderen als in Nederland de ophokplicht wordt opgeheven.

Net zoals anders na Pasen wordt ook dit jaar een piek in het aantal slachtingen van hennen verwacht. Maar anders dan gewoonlijk zullen de stallen bij de meeste legpluimveehouders korter leegstaan en eerder herbevolken. Dat kan leiden tot een minder gespannen markt en meer evenwicht in vraag en aanbod. Vogelgriep zal mede die (nieuwe) balans bepalen.

Prognose: prijsdaling.

Lees ook: marktanalyse vleeskuikens

Meer informatie over de prijzen van eieren vind je in Boerderij Marktprijzen:

 
 

Inloggen op de ledenportal