Boerderij: Pluimveesector eist actie: vergunningen voor overdekte uitloop nodig

15-06-2023

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

De pluimveesector in Nederland dringt aan op spoedige actie van de overheid om vergunningen voor overdekte uitloop mogelijk te maken. Er heerst onbegrip over het ontbreken van een waarborgfonds voor pluimveehouders die willen overstappen naar het Beter Leven-keurmerk (BLk).

De pluimveesector wil dat de overheid snel stappen zet om vergunningen voor een overdekte uitloop weer mogelijk te maken. Er heerst onbegrip over de weigering om een waarborgfonds in te stellen voor pluimveehouders die risico’s lopen bij de overstap naar het Beter Leven-keurmerk (BLk).

Minister Adema van LNV informeerde deze week de Tweede Kamer over onderzoeken van Wageningen UR naar de emissie in vleeskuikenstallen waar productie plaatsvindt voor het Beter Leven-keurmerk. Over de uitstoot in de voor BLk verplichte overdekte uitloop is weinig bekend. Wetenschappers hebben berekend dat bij omschakeling naar BLk de uitstoot per dier toeneemt en de uitstoot per stal, ondanks 40% minder dieren, zowel kan afnemen als toenemen. Dat leidt ertoe dat de vergunningverlening voor de Wet Natuurbescherming (Wnb) spaak loopt.

Overheid moet de boeren perspectief bieden en zorgen voor duidelijkheid

Binnen de Regiegroep Scale-Up Kip 1 ster – waarin de Dierenbescherming, pluimveehouders, slachterijen, supermarkten en de overheid vertegenwoordigd zijn – leefden al langer zorgen over het vergunningentraject, zegt Dick Schieven. Hij zit in de Regiegroep en is tevens voorzitter van de sectoradviescommissie vlees van branchevereniging NVP. Hij meent dat de overheid snel actie moet ondernemen om stagnering van de omschakeling naar Beter Leven 1 ster tegen te gaan. “De supermarkten geven aan alleen pluimveevlees met één ster te verkopen, en de keten richt zich daarop in. Vervolgens ontstaan er problemen. De overheid moet de boeren perspectief bieden en zorgen voor duidelijkheid en juridisch houdbare regelgeving die niet bij de rechter kan worden aangevochten. De wet- en regelgeving was misschien niet goed genoeg; de minister moet dat repareren.”

Roep om noodwet voor snellere afgifte vergunningen

Jan Verhoijsen, voorzitter van de kring vleeskuikenhouders van branchevereniging LTO/NOP en eveneens lid van de Regiegroep, pleit voor een noodwet. Daarmee kunnen vergunningen sneller worden afgegeven. Die wet moet dan wel wat hij noemt ‘Raad van State-proof’ zijn en dus juridische zekerheid bieden.

De Dierenbescherming geeft pluimveehouders die omschakelen naar BLk-vleeskuikens een jaar langer de tijd om de overdekte uitloop te realiseren. Volgens Verhoijsen is die versoepeling eigenlijk niet genoeg. “De aangekondigde onderzoeken die meer duidelijkheid moeten verschaffen, nemen al gauw twee jaar of langer in beslag. Dan zijn die drie jaar al snel voorbij.”

Lees ook: Emissie maakt vergunning overdekte uitloop onmogelijk

Waarborgfonds

“De overheid moet een waarborgfonds in het leven roepen om te voorkomen dat pluimveehouders die investeren in een overdekte uitloop zich een financiële buil vallen,” zegt Verhoijsen. “De nationale en Europese eisen aan dierenwelzijn zijn op het hoogste niveau. Als vleeskuikenhouders het financiële plaatje niet rond kunnen krijgen, dreigt import van kip uit landen waar niet zulke hoge eisen worden gesteld.”

Hij voegt daaraan toe dat de overheid de veestapel wil verkleinen, maar nu de overstap naar Beter Leven-keurmerk 1 ster met een lagere bezetting blokkeert. Ook de NVP wil financiële zekerheid voor pluimveehouders die overstappen of al overgestapt zijn, en in de problemen komen doordat ze geen overdekte uitloop kunnen bouwen of die zelfs moeten afbreken. Schieven: “Het kan niet zo zijn dat de financiële consequenties voor de boer zijn. De overheid smijt met miljoenen, dan kan dit ook wel worden geregeld. Zeker omdat de onduidelijke wet- en regelgeving door de overheid is gemaakt.”

Er is geen bank die een lening geeft als je geen vergunning hebt

Het ministerie van LNV wil die financiële rugdekking echter niet bieden, onder meer omdat omschakeling niet door de overheid verplicht is gesteld en ondernemersrisico is. Er zou bovendien precedentwerking ontstaan. Verhoijsen noemt dat slechte argumenten en vindt dat de overheid de sector in de steek laat. De bewering van het ministerie dat er geen signalen zijn dat banken de overdekte overloop niet willen financieren, is volgens hem onjuist. “Er is geen bank die een lening geeft als je geen vergunning kunt overleggen.”

Onderzoeken naar nieuw ontwerp overdekte uitloop

Verhoijsen is positief over onderzoek naar een nieuw ontwerp voor de overdekte uitloop dat naast dierenwelzijn gericht is op beperking van de emissie. “We staan open voor verandering, maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn.” LTO/NOP is eveneens voorstander van real-timemetingen in de stal omdat pluimveehouders dan met managementmaatregelen kunnen sturen op de emissie. “Aan de andere kant zien pluimveehouders sensoren in de stal ook als een gevaar: ‘Big Brother is watching you’. De overheid zou op basis van de data sancties kunnen opleggen. Het vertrouwen in de overheid is er niet beter op geworden.”

 
 

Inloggen op de ledenportal