Boerderij: LTO/NOP eist regionale opheffing ophokplicht

16-06-2023

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

De kring leghennenhouders van LTO/NOP vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds een landelijke ophokplicht voor legkippen geldt. “Het duurt te lang”, zegt Jacco Wisserhof, voorzitter van de LTO/NOP kring leghennenhouders.

“Het is niet meer uit te leggen dat overal in Europa de kippen naar buiten mogen, maar wij blijven vasthouden aan de landelijke ophokplicht. Ondanks herhaaldelijk aandringen bij de minister is er nog steeds geen beweging bij LNV.”

De laatste vogelgriepuitbraak bij een pluimveebedrijf in Nederland dateert van 26 januari, toen een besmetting op een eendenvermeerderingsbedrijf in Nijkerk (Gld.) werd vastgesteld. Nadien is alleen nog bij een hobbyhouder in Rozenburg (Z.-H.) vogelgriep geconstateerd. Dat was op 13 februari.

Sindsdien is de NVWA nog slechts enkele keren opgeroepen om bedrijven te screenen na een AI-verdenking. Volgens Wisserhof is het risico op vogelgriep nu ook lager dan in het voorjaar.

Waarom vorig jaar wel regionale intrekking?

Wisserhof vraagt zich af hoe het kan dat vorig jaar in juni wel ruimte gegeven werd voor regionaal afpellen, terwijl de laatste uitbraken toen van enkele weken eerder dateerden.

“Hoe kan het dat vorig jaar in juni wel ruimte gegeven werd voor regionaal afpellen, terwijl de laatste uitbraken van enkele weken eerder dateerden? Toen konden de kippen in bepaalde regio’s weer naar buiten en nu zou dat niet kunnen? LNV moet evenals verleden jaar nu eindelijk eens de stap zetten en beginnen met regionaal afpellen van de ophokplicht. Ik vind het vreemd dat het nu zo lang duurt.”

De kring-voorzitter kan zich voorstellen dat het risico in de (kust)regio’s met veel wilde watervogels wellicht nog te groot is om de ophokplicht in te trekken, maar ziet geen reden tot opheffen van de ophokplicht in regio’s langs de grens met Duitsland en België. Net als vorig jaar. “Daarmee biedt de minister de legpluimveehouders met uitloop eindelijk weer perspectief.”

Langer pleidooi voor regionaal opheffen

LTO/NOP pleit al een hele tijd voor regionaal opheffen van de ophokplicht. Het niet beschikbaar zijn van vrije-uitloopeieren heeft ook op langere termijn grote consequenties in de handel, omdat afnemers afspraken willen maken met hun leveranciers/pakstations die alle soorten eieren kunnen leveren.

Door de aanhoudende ophokplicht kan de Nederlandse sector nog steeds geen vrije-uitloopeieren leveren. Daardoor zijn de pluimveehouders die in deze maatschappelijk gewenste vorm van kippen houden geïnvesteerd hebben, de dupe, aldus LTO/NOP.

Recent heeft LTO/NOP het weer aangekaart op het ministerie. Ook zijn Kamerleden benaderd om het opheffen van de ophokplicht aan de orde te stellen. “We hebben hen gevraagd te vragen waar de beslissing om de ophokplicht te handhaven op is gebaseerd. Alleen op het advies van de deskundigengroep? Of spelen er meer aspecten mee?”

Ook eierenhandelaren en pakstations zien uit naar het (regionaal) opheffen van de ophokplicht. Dat de ophokplicht nu al zo lang duurt, is nadelig voor de concurrentie van de Nederlandse eiersector en de doodsteek voor de vrije-uitloopsector. Ook in Duitsland wordt met smart uitgekeken naar opheffen van de ophokplicht in Nederland, want Duitsland heeft gebrek aan (Nederlandse) vrije-uitloopeieren.

Ophokplicht sinds 26 oktober 2021

De overheid stelde vanaf 26 oktober 2021 een landelijke ophokplicht in nadat op die datum HPAI werd vastgesteld op een bio-legbedrijf in Zeewolde (Fl.). De ophokplicht werd op 28 juni 2022 gedeeltelijk ingetrokken, in zeven regio’s langs de grens met Duitsland en België, waar dat verantwoord werd geacht.

Hoewel er in Nederland in juni 2022 nog besmettingen met hoog pathogene vogelgriep waren geweest (Hierden, Tzum en Biddinghuizen) en er in verschillende regio’s ook nog dode, besmette wilde vogels werden gevonden, wilde de LNV-minister ruimte geven aan vrije-uitloopbedrijven in regio’s waar de kans van besmetting van een bedrijf met vogelgriepvirus toen lager werd ingeschat.

Deskundigengroep bij elkaar

Op 5 oktober 2022 stelde minister Adema weer een landelijke ophok- en afschermplicht in. Hij deed dat onder meer op basis van een risicobeoordeling van de deskundigengroep dierzieken. Het risico was verhoogd door onder meer het hoge aantal besmettingen en de toen aankomende vogeltrek. De ophok- en afschermplicht is een preventieve maatregel om de kans op introductie van vogelgriepvirus bij gehouden vogels in Nederland te verkleinen.

Maandag is de deskundigengroep weer bij elkaar geweest. De minister vraagt de deskundigen elke drie tot vier weken om een risicobeoordeling. Op basis van die risicobeoordeling besluit de minster of het verantwoord is bepaalde maatregelen te versoepelen. De verwachting is dat de minister vandaag of morgen met een kamerbrief over de ophokplicht komt.

In België ophokplicht van de baan

Vorige week is in België de ophokverplichting komen te vervallen met ingang van 10 juni. Wel blijven andere preventieve maatregelen gelden, waaronder het voederen van pluimvee en vogels onder netten en insturen van monsters bij legdaling, verhoogde sterfte, verminderde voer- en waterconsumptie. En voor slachtpluimvee blijft de uitlaadregeling onveranderd van kracht

De versoepelingen in België zijn mogelijk omdat in de afgelopen maanden de epidemiologische situatie er duidelijk is verbeterd. De laatste uitbraak op een commerciële houderij dateert reeds van eind februari. Daarna werden nog alleen vijf besmettingen in kleinere hobbyhouderijen vastgesteld, waarvan de laatste op 11 april.

 
 

Inloggen op de ledenportal