Boerderij: Onderzoek naar effectiviteit preventief verbod pluimveehouderij

07-07-2023

Redactie

Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

De pluimveesector krijgt op korte termijn nog niet te maken met een wettelijk uitbreidings- of vestigingsverbod in waterrijke of pluimveedichte gebieden. Hoewel aan wetgeving op dit punt wordt gewerkt, gaat het kabinet eerst uitgebreid onderzoek laten doen of een verbod op uitbreiding en nieuwvestiging van pluimveehouderijbedrijven in waterrijke gebieden effectief, proportioneel en noodzakelijk is.

Landbouwminister Piet Adema schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de voorgenomen maatregelen in het kader van preventie tegen vogelgriep zeer ingrijpend zijn en dat er een goede wetenschappelijke onderbouwing moet zijn voordat dit wettelijk vastgelegd kan worden. Het is volgens Adema niet eerder voorgekomen dat een kabinet in het belang van preventie van besmettelijke dierziekten beperkingen wil gaan stellen aan de locaties waar veehouderijen gevestigd mogen zijn. Op basis van onderzoek moeten de risicogebieden de waterrijke gebieden en pluimveedichte gebieden worden. Een impactanalyse moet uitwijzen of de voorgenomen maatregelen zin hebben.

Risico op vogelgriep verlagen

In de tussentijd wijst Adema erop dat het stikstofbeleid en het Nationaal Programma Landelijk Gebied ook effect zullen hebben op de pluimveesector en daarmee het risico op vogelgriep verlagen. Volgens de minister komt een aanzienlijk deel van de pluimveebedrijven in aanmerking voor de stoppersregelingen.

De inzet is op een zo snel mogelijke vaccinatie

De intensivering van de preventie tegen vogelgriep richt zich voor pluimveehouders daarnaast op het ingezette spoor van vroege detectie en preventie op bedrijven. Pluimveehouders moeten vanaf komend najaar verplicht een bioveiligheidsplan hebben. Ook wordt ingezet op zo snel mogelijke vaccinatie. De veldproef begint – na een half jaar vertraging – in september. De veldproef is bedoeld om te onderzoeken of de twee vaccins, die eerder zijn getest in een laboratoriumsetting, ook effectief zijn onder veldomstandigheden.

Geen besluiten over vaccinatie

De proef vindt plaats op twee kleine legbedrijven en zal twee jaar duren. Op basis van de eerste resultaten van deze veldproef zal een pilot starten met meerdere bedrijven. “Dit is een eerste stap om ervaring op te doen met de praktische uitvoering van vaccinatie, zoals registratie, surveillance en handel. De pilot start als de vaccins zijn toegelaten door de European Medicines Agency (EMA)”, aldus Adema. Over de afzet van producten van gevaccineerde dieren zijn internationaal veel gesprekken, maar er is nog geen besluitvorming geweest. Binnen Europa heeft alleen Frankrijk ook aangekondigd vaccinatie tegen vogelgriep serieus te overwegen.

Ophokplicht opgeheven

Donderdag 6 juli maakte Adema bekend dat de ophokplicht voor pluimvee in een groot deel van het land is opgeheven. Alleen in de Peel en op de Veluwe (pluimveegebieden 7, 10 en 19) blijft de ophokplicht van kracht.

Om verspreiding van het vogelgriepvirus en mutatie naar een voor mensen gevaarlijkere variant tegen te gaan, wordt op korte termijn ook een meldplicht ingesteld voor vogelgriep bij zoogdieren. Het gaat om zowel wilde als gehouden zoogdieren.

 
 

Inloggen op de ledenportal