Boerderij: Eiermarkt staat in zomerstand

07-07-2023

Redactie

Bouke Poelsma

freelance redacteur

Met de vakanties voor de deur is het de vraag wanneer en op welk niveau de bodem in de eiermarkt wordt gevonden.

De eiermarkt staat in zomerstand. De stemming is zeer flauw. Handelaren op de spotmarkt en de vrije markt spreken van een ‘erbarmelijke handel’. Met de vakanties voor de deur is de verwachting dat er op korte termijn niet veel verandert. De verwerkende industrie leunt achterover en koopt in tijden van een dalende markt niet meer dan strikt noodzakelijk.

Scharreleieren dalen 50 tot 70 cent

De NOP-prijzen voor bruine scharreleieren dalen over de gehele linie zo’n 60 cent per 100 stuks. De NOP-prijzen voor witte scharreleieren dalen met 50 tot 70 cent, waarbij de zware eitjes het hardst in prijs zakken. Bruine scharreleieren in de gewichtsklasse 62/63 gram dalen met 62 cent per 100 stuks naar € 11,63. Witte scharreleieren in dezelfde gewichtsklasse leveren 71 cent in en noteren nu € 11,56 per 100 stuks. De NOP-richtprijs scharrelindustrie per kilo komt in week 27 uit op € 1,404. Dat is een daling van 14 cent ten opzichte van vorige week, toen de notering op € 1,543 stond.

 

Stabiliteit lijkt nog niet in zicht

In Duitsland – het grootste afzetgebied voor Nederlandse eieren – is de invloed van de zomervakantie inmiddels duidelijk merkbaar. De komende weken is het de vraag wanneer en op welk niveau de bodem in de eiermarkt wordt gevonden. Stabiliteit in de markt lijkt op korte termijn nog niet in zicht. Ondanks de dalende trend op de eiermarkt is de stemming ook weer niet heel pessimistisch. Over het algemeen is er sprake van een goede consumptiemarkt. De prijzen bevinden zich nog altijd op een hoog niveau, zeker gezien de tijd van het jaar.

Opheffen ophokplicht positief voor imago

Het (grotendeels) opheffen van de ophokplicht is een positief signaal, zeker voor het imago van het Nederlandse ei. De markt voor vrije-uitloopeieren moet zich de komende tijd opnieuw gaan zetten. De verwachting is niet dat het opheffen van de ophokplicht meteen effect heeft op de prijsvorming. Voor de handel en de retail is het zaak om acties op touw te zetten om consumenten te informeren over de gewijzigde situatie en hen naar het schap met vrije-uitloopeieren te bewegen.

Prognose eierprijzen: dalende prijzen.

Lees ook: marktanalyse vleeskuikens

Meer informatie over de prijzen van eieren vind je in Boerderij Marktprijzen:

 
 

Inloggen op de ledenportal