Boerderij: ‘Wetgeving vogelgriep is niet per definitie effectief’

12-07-2023

Opinie

Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Midden in een periode met veel uitbraken van vogelgriep – in 2022 – kondigde landbouwminister Piet Adema extra maatregelen aan om het risico op uitbraken te verkleinen. Er moest een intensiveringsplan voor de preventie van vogelgriep komen.

De vele uitbraken op pluimveebedrijven zorgen niet alleen in de sector voor grote problemen. Vanwege het risico op mutaties kan het vogelgriepvirus ook een risico zijn voor de volksgezondheid. Na de coronapandemie is iedereen extra alert op potentieel zoönotisch gevaar. Deze risico’s maken extra ingrijpen noodzakelijk. Plus de constatering dat vogelgriep inmiddels niet meer seizoensgebonden lijkt én de hoge kosten van de uitbraken voor zowel de sector als de overheid.

Vrees voor intensiveringsplan vogelgriep

Inmiddels zijn we 1,5 jaar verder en kwam vorige week het lang verwachte – en in de pluimveehouderij vast gevreesde – intensiveringsplan. Er werd immers beperking van nieuwvestiging of uitbreiding van pluimveebedrijven in vogelgriepgevoelige gebieden aangekondigd. Maar de soep wordt vooralsnog niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend.

Hoewel wetgeving in voorbereiding is, wil Adema eerst eens goed laten onderzoeken of dergelijke rigoureuze maatregelen wel effectief, doelmatig en proportioneel zijn. Het is daarmee maar de vraag of het ooit tot ingrijpende maatregelen komt.

Vooralsnog verdient de sector zelf een pluim. Terwijl onder wilde vogels de afgelopen maanden nog veel besmettingen met vogelgriep werden gemeld, zijn er op bedrijven sinds januari geen besmettingen meer. Ook verspreiding tussen bedrijven kwam niet of nauwelijks voor.

Het systeem van bioveiligheid, vroege detectie en stevig ingrijpen in geval van een uitbraak, lijkt effectief. De inzet op vaccinatie gaat ook door. Wellicht zijn deze maatregelen en zorgvuldig bedrijfsmanagement veel effectiever dan extra wetgeving. Een ondernemer zal immers zelf bij zijn keuze voor een bedrijfslocatie ook goed kijken of het een verstandige plek is.

 
 

Inloggen op de ledenportal