Boerderij: Legpluimveehouder Alex Visch: ‘Met UPP hebben we goud in handen’

14-08-2023

Redactie

Bouke Poelsma

freelance redacteur

Legpluimveehouder Alex Visch kijkt terug op een uitzonderlijk jaar, waarin de eierprijzen alle records braken. De ondernemer maakt zich sterk voor de Unie van Pluimvee Producenten (UPP), om in samenwerking met de eierhandel een betere marktpositie in de keten te realiseren.

‘Het geld klotst tegen de plinten’. Het is een bekende uitdrukking die vaak wordt gebezigd in tijden dat er bovenmatig goed wordt verdiend. Legpluimveehouder Alex Visch is er de man niet naar om zich in dergelijke bewoordingen uit te laten over de florerende eiermarkt. Maar desgevraagd kan hij moeilijk ontkennen dat hij met zijn bedrijf een uitzonderlijk goed jaar achter de rug heeft.

“Voor ons was het een ongekend jaar. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt”, zo zegt de ondernemer, die zich al 25 jaar lang op de vrije eiermarkt begeeft. Vorig jaar profiteerde Visch van meet af aan van de sterke stijging van de eierprijzen. Met een totale productie van 1 miljoen eieren per week zag de ondernemer zijn marge met de week gezonder worden.

Eierlokaal voorzien van upgrade

Ook goede jaren brengen vraagstukken met zich mee. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de verbeterde liquiditeitspositie van je bedrijf? Visch – die met zijn kippen een omzet draait van ruim € 5,5 miljoen – zag de afgelopen maanden genoeg ruimte om flink te investeren.

Begin dit jaar koos hij ervoor om het eierlokaal van een upgrade te voorzien. De sorteer- en opslagruimte werd met 150 vierkante meter uitgebreid. Visch telde hier € 200.000 voor neer. “We hebben nu zoveel opslagruimte dat we twee volle vrachtwagens kunnen beleveren. We willen flexibel zijn om twee soorten eieren – bijvoorbeeld OKT en MKT – te kunnen leveren.”

Mestdroging door vier warmtewisselaars

Recent verving de ondernemer de twee bestaande mestdroogtunnels op zijn bedrijf. Hij koos voor een nieuwe droogtunnel van Strocon. De droogtunnel van rvs is 34 meter lang en beschikt over zes lagen met mestbanden. Visch investeerde in totaal € 500.000 in het systeem, waarmee hij een drogestofpercentage van 85 tot 90% kan halen.

De vier warmtewisselaars zorgen voor mestdroging op het volièresysteem. De mest wordt driemaal daags afgedraaid naar de droogtunnel. Daar wordt de mest met behulp van warme stallucht verder ingedroogd. Visch voert het droge product af naar Hubun in Bunschoten (U.), waar de mest wordt geperst. Het gaat om 35 ton kippenmest per week. Visch beurt € 17,50 per ton.


Visch heeft vier warmtewisselaars in gebruik. Die zorgen voor mestdroging op het volièresysteem.

Zelf voer mengen

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zag Visch ook zijn kostprijs flink oplopen. Hij betaalde meer dan € 40 per 100 kilo voer. Met zijn werkwijze wist hij de kostprijsstijging relatief goed op te vangen. Zelf voer mengen is al sinds 1994 gemeengoed bij Visch. Het aandeel kernvoer bedraagt op dit moment 35%, aangevuld met 35% mais, 22% tarwe en 8% kalksteen.

Voldoende opslagcapaciteit is een pre om zelf voer te kunnen mengen. Op het bedrijf staan twee kernvoersilo’s, een kalksteensilo en twee grote silo’s die opslag bieden aan 1.000 ton: 500 ton mais en 500 ton tarwe. “Twee jaar geleden hebben we geïnvesteerd in 1.800 zonnepanelen. Daar hebben we geluk mee gehad, zeker als je kijkt naar de sterk gestegen energieprijzen.”

Legpluimveebedrijven zijn kapitaalintensief

De legpluimveehouder zeilt scherp aan de wind en wil niet voor financiële verrassingen komen te staan. Periodieke liquiditeitsprognoses helpen hem daarbij. “Daar kun je in mijn optiek niet zonder. Legpluimveebedrijven zijn kapitaalintensief”, zegt Visch, die zijn kostprijs iedere dag realtime kan inzien. Met het oog op de toekomst denkt hij eraan te investeren in extra zonnepanelen en energieopslag.


De sorteer- en opslagruimte werd met 150 vierkante meter uitgebreid. Visch telde hier € 200.000 voor neer.

Eieren bovengemiddeld goed verkopen

Visch heeft een passie voor houden van kippen. Tegelijk denkt hij ook economisch en stuurt hij strak op de cijfers. “Het rendement op het geïnvesteerd vermogen is in onze sector te klein”, zo zegt de ondernemer, die zich bewust is van zijn positie in de keten. “Als primaire producenten vormen we allemaal maar kleine radartjes in het geheel.”

Jarenlang is Visch ervan overtuigd dat hij zijn eieren bovengemiddeld goed kan verkopen. “Maar op een gegeven moment stelde ik mezelf de vraag of dat ook wel echt zo was”, aldus de ondernemer, die om zich heen ziet gebeuren dat eierhandelaren en mengvoerfabrikanten fuseren. Langzaam maar zeker beseft hij dat ook primaire bedrijven de handen ineen moeten slaan om tot een sterkere marktpositie te komen. “Ik doe al jarenlang bestuurswerk en ben daardoor steeds meer verenigd gaan denken.”

Regie in eigen hand houden

Visch ziet dat veranderende wet- en regelgeving uiteindelijk voor een hogere kostprijs zorgen. Hij stoort zich eraan dat de meerkosten op het bordje van de pluimveehouder komen te liggen. “Eerst was er het kooiverbod. Daarna moesten we onbehandelde hennen houden en kregen we te maken met strengere KAT- en VLOG-eisen. OKT komt daar nu nog eens bij. In beginsel beur je nog een vergoeding, maar uiteindelijk wordt het de marktstandaard en draai je als legpluimveehouder voor de kosten op. Dat zorgt voor onvrede.”

Visch heeft moeite met de manier waarop bedrijven hun eieren verkopen. “Ik vind het eigenlijk heel gek dat wij niet onze eigen prijs bepalen. Dat zie je toch nergens in het mkb? Daar gaat iets structureel mis.” Visch onderzoekt de mogelijkheden om samen met andere pluimveehouders een marktconcept te ontwikkelen en zo de regie in eigen handen te nemen. Het gaat om een concept waarbij duurzaamheid en een lage CO2-uitstoot centraal staan.


Sinds afgelopen najaar verkoopt Visch zijn eieren uit één van beide stallen via de Unie van Pluimvee Producenten (UPP). De ondernemer gelooft heilig in de kracht van deze samenwerking.

‘Kosten UPP verbleken bij meeropbrengst’

Sinds afgelopen najaar verkoopt Visch zijn eieren uit één van beide stallen via de Unie van Pluimvee Producenten (UPP). De ondernemer gelooft heilig in de kracht van deze samenwerking. “De UPP benadert afnemers en probeert vervolgens de beste overeenkomst te sluiten. Ik ben ervan overtuigd dat ik daardoor een mooie plus kan behalen”, zegt Visch, die wil benadrukken dat de UPP niet de intentie heeft om de eierhandel tegen zich in het harnas te jagen.

“We willen sterker staan en samenwerken met de handel om tot een betere marktpositie en margeverdeling te komen”, zegt Visch, die als UPP-lid € 800 basiscontributie betaalt en daarbovenop nog een extra bijdrage kwijt is. De kosten verbleken volgens Visch bij de meeropbrengst.

De legpluimveehouder koos er bewust voor om MKT-eieren te produceren voor de industrie. “Voor het produceren van OKT-eieren werd me een vergoeding van € 1 per 100 eieren geboden. Ik wilde er € 1,35 bij hebben”, zegt de ondernemer, die stelt dat de verkoop via UPP hem een plus van 3 cent per kilo eieren heeft opgeleverd. “Met de UPP hebben we als sector goud in handen.”


Recent verving de ondernemer de twee bestaande mestdroogtunnels op zijn bedrijf. Hij koos voor een nieuwe droogtunnel van Strocon.

Meer informatie over de prijzen van eieren vind je in Boerderij Marktprijzen:

 
 

Inloggen op de ledenportal