Pluimvee Landsbond: Uitfaseren kooisystemen opgenomen in de nieuwe Vlaamse codex dierenwelzijn

17-08-2023

Minister Weyts (N-VA) heeft het uitfaseren van kooisystemen voor kippen in legkippenhouderijen of opfokbedrijven mee opgenomen in de nieuwe Vlaamse codex dierenwelzijn (hoofdstuk 2, art. 22.). De Vlaamse Regering kan de modaliteiten hiervan bepalen en kan in flankerende maatregelen voorzien. Het betreft echter wel nog maar een eerste principiële goedkeuring.

 

De nieuwe Vlaamse codex, waarin onder andere het uitfaseren van kooisystemen is opgenomen, betreft in wezen een voorontwerp van decreet dat principieel is goedgekeurd op de ministerraad van 14 juli 2023. Het betreft dus een eerste principiële goedkeuring, de raad van state moet nog bevraagd worden waarna het document, i.f.v. de opmerkingen, herwerkt dient te worden. Na de definitieve goedkeuring moet het decreet nog naar het parlement. In Europa zijn de klassieke kooien reeds sinds 2012 verboden en wordt er enkel nog maar gebruik gemaakt van verrijkte kooien, kooien die voorzien zijn van zitstokken, legnesten en scharrelmatten.

 

“Vanuit de Landsbond Pluimvee zijn wij hier altijd heel stellig in geweest dat er een Europees level playing field dient gehanteerd te worden waarbij, indien dit vanuit Europa al verplicht zou worden, er een voldoende lange overgangstermijn dient genomen te worden om de marktverstoring minimaal te houden. Daarnaast zijn er nog veel ‘issues’. Gezien de vergunningsstop kan er in België zelfs niet omgeschakeld worden. En mocht dit wel kunnen is het niet rendabel, alternatieve systemen hebben namelijk een grotere uitstoot van fijn stof, stikstof en geur waardoor pluimveehouders hun dieraantallen drastisch zouden moeten doen dalen. Bovendien hebben pluimveehouders nog voor geruime tijd leningen lopen door het omschakelen na het verbod op de klassieke kooi in 2012. De overheid moet een consequent beleid uitstippelen voor ondernemers en niet lukraak elke 10 jaar ondernemers verplichten tot koerswijzigingen. Cruciaal voor ons is echter wel dat Europa dringend eens moet werk maken met te stoppen van het importeren van producten die wij niet meer mogen produceren. En masse worden bijvoorbeeld Oekraïense klassieke kooi-eieren binnen Europa geïmporteerd terwijl wij dit niet meer mogen sinds 2012. Begrijpen wie begrijpen kan”, aldus Martijn Chombaere, beleidsmedewerker bij de Landsbond Pluimvee.

 

De volledige codex kunt u hier raadplegen.

 

Tekst: Eigen verslaggeving – foto: Shutterstock

 

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Wetgeving

 
 

Inloggen op de ledenportal