Boerderij: Eierhandel EWN verliest beroep over overschrijding THT-eieren

22-09-2023

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

Eierhandel EWN in Barneveld (Gld.) verliest het beroep tegen een uitspraak van het Tuchtgerecht COKZ over de verkoop van eieren met een verstreken houdbaarheidsdatum.

Eierhandel EWN in Barneveld (Gld.) heeft het beroep tegen een uitspraak van het Tuchtgerecht van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitszaken (COKZ) verloren. De zaak draaide om het in de handel brengen van een partij van 96.000 eieren waarvan de tenminste-houdbaar-tot-datum (THT) ruim was overschreden. Deze eieren waren in juli 2020 verkocht in winkels van supermarkt Coop. Ze kwamen van een pluimveebedrijf dat in juni door brand was getroffen.

Beschuldigingen en verdediging

In oktober 2020 kwam de zaak voor het Tuchtgerecht COKZ. Er waren twee overtredingen: het overschrijden van de sorteerdatum en de THT-datum. Het COKZ wilde boetes opleggen van in totaal € 950. EWN betwistte de bevindingen niet maar onderstreepte dat er geen financieel gewin was. De kosten die ze maakten door deze fout, zoals een terugroepactie, waren volgens hen veel hoger dan de voorgestelde boetes.

Uitspraak Tuchtgerecht

Het Tuchtgerecht nam vooral de tweede overtreding ernstig op. Er was sprake van misleiding en mogelijk gezondheidsrisico voor consumenten. Het gerecht legde daarom een hogere boete op van € 3.000.

Beroep en oordeel

EWN ging in beroep tegen deze uitspraak. Zij voerden aan dat het voedselveiligheidsaspect te zwaar was meegewogen en betwistten dat oude eieren meer gezondheidsrisico’s met zich meebrachten dan verse eieren. Ook benadrukten zij de schade die het bedrijf had opgelopen (onder meer doordat de KAT-certificering voor zes maanden was ingetrokken) en het verbeterplan dat zij hadden opgesteld. Tijdens de beroepszaak beweerde een vertegenwoordiger van het COKZ dat er weinig was verbeterd binnen het bedrijf. Het College van Beroep bevestigde de eerdere uitspraak en verklaarde het beroep ongegrond.

Meer informatie over de prijzen van eieren vind je in Boerderij Marktprijzen:

 
 

Inloggen op de ledenportal