Boerderij: Kippen resistent tegen vogelgriep door genbewerking

11-10-2023

Redactie

Isolde van Leeuwen

redacteur Nieuws & Business

Door middel van genbewerking kunnen kippen ontwikkeld worden die deels resistent zijn tegen vogelgriep. Dit blijkt uit een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door de Universiteit van Edinburgh. Bij een gebruikelijke besmettingsgraad zijn de kippen resistent tegen de vogelgriep.

Na deze eerste studie is er nog verder onderzoek nodig, waardoor op zijn vroegst over vijf jaar de eerste vogelgriepresistente kippen beschikbaar zijn. De kippen zijn resistent bij een gebruikelijke besmettingsgraad, maar bij een duizendmaal sterkere besmetting niet. Er waren geen negatieve effecten op de gezondheid of de eiproductie van de kippen.

Het kippengen is bewerkt met Crispr-Cas, een genetische modificatie die in Europa voor een toepassing een extra toelatingsprocedure betekent. Dit kan leiden tot vertraging in beschikbaar komen van deze kippen.

Vogelgriepresistente kippen fokken lijkt een betere optie dan een vogelgriepvaccin ontwikkelen. Vaccinatie van pluimvee is lastig uitvoerbaar. Het vaccin moet daarnaast aangepast worden aan de heersende variant.

Volgende stappen

De volgende stappen, naast het al bewerkte gen, zijn gericht op de aanpassing van twee andere aanverwante genen. Door deze eerste aanpassing aan een gen is de resistentie tegen vogelgriep goed, maar het virus muteerde. Het virus kon zich daardoor anders vermeerderen.

Verwijdering van het gen verbeterde de resistentie, maar de kip was nog niet immuun voor het vogelgriepvirus. Door bewerking of verwijdering van aanverwante genen verwachten de onderzoekers de virusvermeerdering te voorkomen.

De onderzoekers benadrukken dat als blijkt dat de gezondheid en productie van de kippen toch nadeel ondervinden, het onderzoek vertraging oploopt. De aanpassing naar andere soorten kippen kan meer werk betekenen. Een ander soort kip kan net een andere combinatie van aanpassingen aan de genen nodig hebben voor goede resistentie.

 
 

Inloggen op de ledenportal