Boerderij: Eiermarkt iets vriendelijker

13-10-2023

Redactie

Hans Bijleveld

redacteur pluimveehouderij

De eiermarkt vertoont al enkele weken een vrij eenvormig beeld. Deze week (week 41) was dat weinig anders, met het enige verschil dat de markt wat vriendelijker is. De eieren liepen wat vlotter weg dan in de voorgaande weken.

De vraag neemt iets meer toe dan het aanbod. Dit leidde tot een kleine verhoging van de meeste eiernoteringen, na enkele weken van stabiele prijzen. En dat op Wereld Ei Dag, die zaterdag in Barneveld (Gld) wordt gevierd met tal van activiteiten rondom het ei. De Barneveld-notering ging na twee weken van standvastigheid bij alle gewichtsklassen, met uitzondering van de lichtste, met € 0,05 omhoog. Dat was zowel bij de kooi- als bij de scharreleieren het geval.

Franse Rungis-notering flink omhoog

De Amsterdamse Grossiers Index voor scharreleieren ging bij de witte XL-eieren en bij de bruine L- en M-eieren met € 0,05 omhoog en bij de bruine S-eieren met € 0,10. De andere gewichtsklassen bleven onveranderd. De Duitse Weser-Ems-notering pluste alle scharreleieren, behalve bij de bruine M’en. Gemiddeld over de vier gewichtsklassen steeg die met € 0,07 bij de witte en met € 0,06 bij de bruine. De Duitse notering hield de kooi-eieren zo goed als gelijk.

De Franse Rungis-notering voor kooi-eieren ging flink omhoog: gemiddeld over de drie noteringsdagen en over de vier gewichtsklassen met € 0,28 (vorige week +€ 0,20). De NOP-richtprijs voor scharreleieren noteerde iets hoger. Gemiddeld over alle gewichten steeg de witte met € 0,02 naar € 10,13 (vorige week +€ 0,12) en de bruine met € 0,05 naar € 10,36 (vorige week +€ 0,09). De NOP-richtprijs voor scharreleieren 62/63 gram ging bij de witte met € 0,03 omhoog naar € 11,15 (vorige week -€ 0,13) en bij de bruine met € 0,04 naar € 11,74, waarmee de verlaging van vorige week (-€ 0,08) al voor de helft weer terug is.

Ter vergelijking: de gemiddelde NOP-richtprijs was vorig jaar in week 41 € 11,73 voor de witte en voor de bruine scharreleieren.

Eieren lopen makkelijker weg

De eieren liepen deze week op alle fronten iets makkelijker weg, ook naar de industrie. De geluiden over de industrie zijn wat wisselend, soms wat terughoudend. De industrie wil wel meer voor de eieren geven dan vorige week, maar nog steeds onder NOP-niveau. De Duitse Weser-Ems industrienotering voor scharreleieren ging met € 0,01 omhoog naar € 2,01 (vorige week +€ 0,02). Die voor kooi-eieren bleef voor de zesde week op rij op € 1,55. De Franse Rungis-notering voor industriekooi-eieren pluste opnieuw; nu met € 0,01 naar € 1,70 (vorige week +€ 0,05).

De NOP-richtprijs voor industrie-eieren ging voor scharreleieren iets omhoog; met € 0,009 naar € 1,698 (vorige week -€ 0,011). Bij de kooi-eieren steeg die met € 0,005 naar € 1,580 (vorige week +€ 0,017). De NOP-industrieprijs voor kooi-eieren is hoger dan de Weser-Ems. Dat komt door het meetellen van de hoge Rungis-notering (deze week € 1,70).

Ter vergelijking: vorig jaar in week 41 was de NOP-industrienotering € 2,109 voor kooi en € 2,198 voor scharrel.

Vraag neemt toe richting kerst

Deze week was er al iets te merken van de ‘reuring’ die vorige week was aangekondigd voor het eind van deze maand. Richting kerst neemt de vraag toe; eerst vanuit de industrie. Het is spannend hoe die vraag de komende weken zal stijgen en hoe groot de prijsopdrijving daarvan zal zijn. Vooralsnog zal het om centen gaan, maar wellicht worden de stapjes wat groter.

Een Duitse marktanalist meldt dat vooral eieren in de gewichtsklassen XL en L schaars zijn. En als de eieren een bruine schaalkleur moeten hebben, wordt dat bijzonder lastig. Die zijn erg populair bij de consument. De Duitse noteringen onderschrijven dat maar ten dele. Ook biologische eieren en vrije-uitloopeieren blijven in trek en zijn slechts in beperkte mate verkrijgbaar, aldus de marktanalist.

Prognose eierprijzen: stabiel tot licht stijgend

Meer informatie over de prijzen van eieren vind je in Boerderij Marktprijzen:

 
 

Inloggen op de ledenportal