Boerderij: Ophokplicht ook in Gelderse Vallei opgeheven

06-11-2023

Redactie

Norbert van der Werff

redacteur

?Minister Adema schaft de ophokplicht in de laatste twee regio’s af. Ook in de Gelderse Vallei en wijde omgeving mag het pluimvee na twee jaar weer naar buiten. Deskundigen zijn echter onzeker over de risico’s op vogelgriep.

Aanleiding voor het opheffen van de ophokplicht in de Gelderse Vallei en wijde omgeving is dat er sinds juli geen uitbraken meer waren. Bovendien is het aantal besmettingen bij wilde vogels in Nederland en elders in Europa beperkt. Begin juni werd de ophokplicht al ingetrokken in 17 van de 20 regio’s. Vanwege de hoge dichtheid aan pluimveebedrijven bleef de ophokplicht echter toen nog van kracht in de Gelderse Vallei (regio’s 7 en 10) en De Peel (19). Per 31 augustus mochten de kippen ook in De Peel weer naar buiten.

In de Gelderse Vallei bleef de ophokplicht echter nog intact. Naast een hoge dichtheid aan pluimveebedrijven zijn daar namelijk veel vrije-uitloopbedrijven, waardoor er een grotere kans is van verspreiding van het virus van bedrijf tot bedrijf.

Gevolgen ophokplicht voor vrije-uitloopeieren

Echter juist voor de vrije-uitloopbedrijven is het van groot belang dat de dieren naar buiten mogen. Bij langdurig ophokken mogen de eieren namelijk niet verkocht worden als vrije-uitloopeieren. Minister Adema stelt naast de risicoanalyse van de Deskundigengroep Dierziekten ook de gevolgen van de langdurige ophokplicht voor pluimveehouders te hebben meegewogen. Ook de wens van de maatschappij dat kippen een bepaalde periode in het jaar buiten kunnen scharrelen, speelt een rol.

Migrerende vogels

De Deskundigengroep Dierziekten gaat bij de risico-inventarisatie uit van twee scenario’s.

  1. Als de nu circulerende BB-variant dominant blijft, zal het virus de komende maanden nog lager circuleren.

  2. In het tweede scenario kan de situatie veranderen als er een nieuwe variant van het virus, die nu bij wilde eenden voorkomt, Nederland binnenkomt en zich snel onder de wilde vogelpopulatie verspreidt. Dit zou leiden tot een grotere kans dat ook ons pluimvee met het virus in aanraking komt.

Bij scenario één schat de Deskundigengroep het risico op een uitbraak bij een pluimveebedrijf in als “laag, met een matige onzekerheid”. Bij scenario twee zal er afhankelijk van de verspreiding van het virus een “verhoogd tot (zeer) hoog risico zijn op infectie van één of meer pluimveebedrijven” in de komende weken. De onzekerheid bij dit scenario is groot. De deskundigen zijn verdeeld over welk scenario zij het meest waarschijnlijk achten. Kortom: het kan alle kanten op met de verspreiding van het vogelgriepvirus.

Aanpassing bezoekverbod voor onderzoek

Naast de ophokplicht wordt ook het bezoekersverbod voor onderzoek aangepast. In de regio’s 7, 10 en 19 mogen onderzoekers weer vogelverblijfplaatsen in voor onderzoek. Bezoek noodzakelijk voor dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid of praktijkonderwijs was al toegestaan. Afgezien van die uitzonderingen, blijft het bezoekverbod van kracht.

 
 

Inloggen op de ledenportal